Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 5

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 5

ChePang_BC_02

Mừng Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Che Pang, Bắc Cạn

ChePang_BC_01

Dự lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Che Pang, Bắc Cạn

ChePang_BC_03

Cầu nguyện tin nhận Chúa – Hội Thánh Che Pang, Bắc Cạn

LienHiepCMA_03

Ban hát Hội Thánh Baptist Phước Lành tại Hội Thánh Liên Hiệp CMA, San Diego

LienHiepCMA_02

Tốp ca Hội Thánh Liên Hiệp CMA, San Diego

LienHiepCMA_01

Lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh – Hội Thánh Liên Hiệp CMA, San Diego

GiaDinh_01

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_02

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_03

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_04

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_05

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_06

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_07

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_08

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_09

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

GiaDinh_10

Tập hát Giáng Sinh – Hội Thánh Gia Định

 

Hình Ảnh Giáng Sinh (2016)
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top