Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 1

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 1

TienPhuocChurchMừng Chúa Giáng Sinh
Hội Thánh Tiên Phước, Quảng Nam

VA_UMC_01Quảng cáo chương trình ca nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh
tại Trung Tâm Eden – Virginia

VA_UMC_04Múa câu chuyện Chúa giáng sinh – Thiếu nhi Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Virginia

WUMC_03Trang trí cho lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WUMC_02Chuẩn bị cho chương trình Giáng Sinh liên Hội Thánh vùng San Diego
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WUMC_01Chuẩn bị đón Giáng Sinh
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

GSSD_01Ca Khúc Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista

GSSD_02Ca Khúc Mary – Did You Know?
Hội Thánh Tin Lành CMA – North San Diego

GSSD_03Liên Khúc Sáng Danh Giê-xu
Hội Thánh Tin Lành Baptist Phước Lành

GSSD_04Liên Khúc Giáng Sinh
Ca Đoàn Liên Hội Thánh vùng San Diego

GSSD_05Ca Khúc Hương Nhạc Sao Mơ
Hội Thánh Tin Lành CMA – San Diego

GSSD_06Ca Khúc Đêm Thánh Tuyệt Vời
Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Diego

Hình Ảnh Giáng Sinh 2016
From Thư Viện Tin Lành Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top