Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » December (Page 3)

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Rô-ma – Chương 15-16

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Rô-ma  - Chương 15-16 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio [divide style="2"] ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2016 Công Vụ 18:18-23Nếu Đức Chúa Trời Muốn “Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi” (câu 21 BTT). “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với anh em” (câu 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Việc Sứ đồ Phao-lô cạo tóc cho chúng ta biết gì về đời sống của ông với Chúa? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không chịu ở lại Ê-phê-sô? Bạn thường dựa trên cơ sở nào khi cần có những ...

Read more

Go Tell It On The Mountain – USC Chamber Singers

    ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2016 Lu-ca 2:25-38Tấm Lòng Trông Đợi Chúa “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như Lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài” (câu 29-30). Câu hỏi suy ngẫm: Cụ Si-mê-ôn và bà An-ne bền lòng trông đợi điều gì, và họ được Chúa đền đáp ra sao? Gương sáng trông đợi Chúa của hai cụ giúp gì cho chúng ta trong mùa Giáng Sinh năm nay? Trong phâ ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tinh Thần Giáng Sinh

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2016 Lu-ca 2:8-20Tấm Lòng Khao Khát Chúa “Bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Các mục đồng quyết định thế nào khi nghe tin tức tốt lành từ thiên sứ loan báo? Tấm lòng sẵn sàng đón Chúa của họ đã được đền đáp thế nào? Tấm lòng của các mục đồng giục giã bạn thế nào trong mùa Gi ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 9

Lễ Giáng Sinh Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista, San Diego Sẵn sàng Chương trình lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Chờ đợi chương trình bắt đầu Nghi thức khai mạc Cầu nguyện khai lễ: Mục sư Nguyễn Long Hải Ban hướng dẫn hát Cùng tôn ngợi Chúa Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Ban hát Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Linda Vista Những người tham dự Tham dự lễ Giáng Sinh Ban ...

Read more

Chúa Đến Tìm Người

Nguyên tác: Chúa Đến Tìm Người Trình bày: Cao Thu Hằng [divide style="2"] ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 33-36

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 29-32 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio   [divide style="2"] ...

Read more

Người Đã Đến

Nguyên tác: Người Đã Đến Nhạc và lời: Đặng Ngọc Quốc Trình bày: Tiến Nguyễn [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top