Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » December (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2016 Phi-líp 1:3-11Chúa Hoàn Tất Mọi Việc “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa đã ban ơn gì cho các tín hữu tại Phi-líp? Ông tin chắc điều gì nơi Chúa? Ông cầu nguyện cho họ như thế nào? Bạn có tin rằng Chúa sẽ làm trọn việc lành qua đời sống bạn khô ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 12

Ca đoàn Hội Thánh Đà Nẵng Ban Hát Hội Thánh Đà Nẵng Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Đà Nẵng Ban hát Hội Thánh Cộng Đồng San Jose Vũ khúc Giáng Sinh - Hội Thánh Cộng Đồng San Jose Phước Cho Nhân Loại - Hội Thánh Cộng Đồng San Jose Mừng Chúa Giáng Sinh - Hội Thánh Đắc Cúc - Đắc Nông Cầu nguyện tin nhận Chúa tại Hội Thánh Đắc Cúc - Đắc Nông Ban hát Hội Thánh Hurlstone, Sydney, Australia Tham dự lễ Gián ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2016 Công Vụ 19:1-7Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ “Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đức Chúa Trời cho phép Sứ đồ Phao-lô trở lại Ê-phê-sô, ông phát hiện ra điều gì nơi những tín hữu ở đây? Ông đã giúp cho đức tin của họ như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn cần sống như thế ...

Read more

Chúa Giáng Sinh Đêm Nay

Tựa đề: Chúa Giáng Sinh Đêm Nay Trình bày: Ban Phụ Nữ Hội Thánh Sài Gòn [divide style="2"] ...

Read more

Tìm Thờ Chân Chúa

Tựa đề: Tìm Thờ Chân Chúa Trình bày: Ban hát Hội Thánh Gia Định [divide style="2"]   ...

Read more

Vinh Hiển Ánh Sáng Thiên Thượng

Tựa đề: Vinh Hiển Ánh Sáng Thiên Thượng Trình bày: Tốp Ca Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 11

Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh dưới mưa Chương Trình Giáng Sinh Liên Hội Thánh tại Parsơmách, Lâm Đồng Vũ khúc Giáng Sinh - Hội Thánh Parsơmách, Lâm Đồng Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Parsơmách, Lâm Đồng Giáng Sinh tại Hội Thánh Phong Điền, Cần Thơ Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Phong Điền, Cần Thơ Phước Cho Nhân Loại - Hội Thánh Vancouver, Canada Ban Nhạc và Ban Hát Thiếu Nhi Hội Thánh Vancouver, Canada Ch ...

Read more

Thánh Ca: Chúng Tôi Vua Miền Đông

Tựa đề: Chúng Tôi Vua Miền Đông Nguyên tác: We Are Three Kings Trình bày: Ban Thanh Niên Hội Thánh Gia Định     [divide style="2"] ...

Read more

Giáng Sinh Khắp Nơi (2016) – Phần 10

Lễ Giáng Sinh - Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Ban Thiếu Nhi Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Ban Hát Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Khách tham dự lễ Giáng Sinh - Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Ban Thanh Niên - Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Đêm Trần Thế Mong Chờ - Hội Thánh Bankstown, Sydney, Úc Châu Ban Hát Nữ - Hội Thánh Cần Thơ Ca Khúc Giáng Sinh -  Hội Thánh Cần Thơ Ca Khúc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2016 Công Vụ 18:24-28Tâm Tình và Sứ Điệp “Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu” (câu 25a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-bô-lô là người như thế nào? Tinh thần truyền giảng của ông ra sao? Ông bà Bê-rít-sin và A-qui-la đã làm gì để giúp ông A-bô-lô hoàn chỉnh sứ điệp? Tâm tình và sứ điệp phải liên hệ như thế nào để công tá ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top