Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » December (Page 14)

Tìm Về Niềm Vui

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2016 I Giăng 4:7-8Nguồn Tình Yêu “Hỡi người rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, người nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết gì về nguồn gốc của tình yêu thương (câu 7)? Có mối liên hệ nào giữa Đức Chúa Trời – tình yêu thương – con cái Chúa? Vì sao trước giả kêu g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top