Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » November (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/11/2016 E-xơ-ra 7:27-28Đức Chúa Trời của Tổ Phụ Chúng Tôi “E-xơ-ra bèn nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe chiếu chỉ, Thầy Tế lễ E-xơ-ra đã chúc tụng Chúa về những điều gì? Ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào và ô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2016 Gióp 1:1-5Ông Gióp, Đầy Tớ Trọn Vẹn của Chúa “Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp có phải là một nhân vật tưởng tượng không? Tại sao? Ông được giới thiệu là người thế nào? Cơ Đốc nhân cần noi gương ông Gióp trong nếp sống hằng ngày như thế nào để có ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 7-12

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 7-12 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Nghi Lễ Giáng Sinh – Hội Thánh Tin Lành Anh Quốc (Anglican)

Thánh Ca: Cùng Đến Thờ Chúa Nguyên tác: O Come, All Ye Faithful Giai điệu: Adeste Fideles Hòa âm: John F. Wade Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 55 Phần mở đầu chương trình Giáng Sinh 2013 Tại: Westminster Abbey, London, Anh Quốc [divide style="2"] [one_half] Oh, Come, All Ye Faithful 1. Oh, come, all ye faithful, Joyful and triumphant! Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem; Come and beho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2016 E-xơ-ra 7:25-26Đặt Nền Tảng trên Luật Pháp Chúa “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105). Câu hỏi suy ngẫm: Phần cuối của chiếu chỉ (câu 25-26) có những nội dung gì? Tại sao Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành những sắc lệnh phù hợp với ý Chúa như vậy? Bạn cần làm gì để Hội Thánh ổn định và xã hội an lành? Trong phần cuối của chiếu chỉ (câu 25 ...

Read more

O Holy Night – Piano

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2016 Phi-líp 2:25-30Ông Ép-ba-phô-đích “Nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người” (Giăng 12:26b) Cây hỏi suy ngẫm: Ông Ép-ba-phô-đích là ai? Ông Ép-ba-phô-đích lo lắng việc gì? Lý do nào ông bị bệnh nặng đến gần chết? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Hội Thánh Phi-líp đối xử với ông Ép-ba-phô-đích ra sao? Ông Ép-ba-phô-đích nêu những gương tốt nào? Ông Ép-ba-phô-đích là thà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2016   II Giăng 4-6 Tình Yêu và Điều Răn   “Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy người làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha” (câu 4).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng vui về điều gì (câu 4)? Điều răn mà tác giả đề cập đến là gì (câu 5)? Có mối liên hệ nào giữa tình yêu và việc vâng giữ điều răn (câu 6)? Bạn đang v ...

Read more

Vỗ Tay Vui Mừng

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:13-26

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 27:13-26 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn đối diện với hoàn cảnh khiến bạn phải tuyệt vọng không?  Điều gì đã xảy ra? Có ai đã khích lệ bạn trong hoàn cảnh đó không? Câu Hỏi Thảo Luận Khi gió nam bắt đầu thổi, họ nghĩ gì và đã làm gì (27:13)?  Chuyện gì đã xảy ra (27:14)? Họ làm gì (27:15)?  Kết cuộc như thế nào (27:16)? Khi gặp bão, họ cố gắng giữ điều gì?  Vì sao (27:17)?  Ngày thứ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top