Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » November (Page 5)

Thánh Ca: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 Trình bày: Ban Cao Niên Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempes ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016 Gióp 1:1-3Phước Hạnh của Người Công Chính “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận được những phước hạnh nào? Quan niệm người được phước trong Cựu Ước và Tân Ước khác nhau ra sao? Bạn quan niệm thế nào là người được phước trong Đấng Ch ...

Read more

Liên Khúc: Carol of the Bell – Ba Vua Miền Đông

Carol of the Bells - We Are Three Kings Hillsong Church London Carol Service 2015 SSE Arena, Wembley ...

Read more

Con Thánh – Mary’s Boy Child

...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 13-16

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 13-16 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Phim: Phúc Âm Ma-thi-ơ

- Lắng nghe Phúc Âm Ma-thi-ơ (Tiếng Việt) - Đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ (Bản dịch 1926 và 2011) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đêm Thánh – O Holy Night

Tựa đề:  Đêm Thánh Nguyên tác: Cantique de Noël (Pháp) O Holy Night (Anh) Nhạc:  Adolphe Charles Adam (1803-1856) Lời Pháp: Placide Cappeau (1808-1877) Lời Anh: John Sullivan Dwight (1812-1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 66 [divide style="2"] [one_half] Cantique de Noël Placide Cappeau 1. Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, Où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous Pour effacer la tac ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2016 Giăng 11:17-27Đức Tin Tăng Trưởng “Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời đối thoại giữa bà Ma-thê và Chúa, Chúa đã giúp đức tin của bà nơi Chúa tăng trưởng như thế nào? Làm thế nào để đức tin nơi Chúa trong lòng bạn luôn tăng trưởng? Khi Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni thì ...

Read more

Tường Lưu: Còn Chín Người Kia Ở Đâu

  Còn Chín Người Kia Ở Đâu “Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?” Lu-ca 17:17 Một hôm Chúa đến một làng Mười người cùi hủi thân tàn xác xơ Đứng xa xa, đứng ngóng chờ Chúa đi ngang đó chữa cho được lành …. Chúng tôi bị bịnh phung hành Cuộc đời khốn nạn muôn phần, Chúa ôi! Xin thương xót cứu chúng tôi Lạy Thầy!  Là Đức Chúa Trời quy ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top