Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » November (Page 2)

Mary Hạ Sinh Bé Trai – Mary’s Boy Child

Tựa đề: Mary's Boy Child (Anh) Mari Hạ Sinh Bé Trai Sáng tác: Jester Hairston (1956) Lời Việt: Trần Lưu Hoàng (1982) [divide style="2"] [one_half] Mary's Boy Child Jester Hairston Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live for evermore, because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Được Gọi Làm Thánh Đồ “Phao-lô… gửi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ” (I Cô-rinh-tô 1:1, 2a). Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết và gửi cho đối tượng nào? Những ai được gọi là thánh đồ? Tại sao Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn còn nhiều tội lỗi mà ...

Read more

Danh Jesus

Ngươi hãy đặt tên là Jesus (Ma-thi-ơ 1:21) Khi chúng ta yêu mến người nào, mọi việc liên hệ với người ấy đều được chúng ta yêu mến; vì thế, tất cả những người thật sự tin Chúa đều quý trọng Đức Chúa Jesus và xem mọi sự thuộc về Ngài là vô giá. Ða-vít đã nói: “Áo của Ngài tỏa hương mộc dược, trầm hương, và nhục quế” - dường như những trang phục của Chúa thấm hương thơm dịu ngọt của thân thể Ngài, khiến Đa-ví ...

Read more

Thánh Ca: O Come All Ye Faithful – Organ

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1Anh Chị Em Cùng Làm Việc “Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta” (I Cô-rinh-tô 16:16). Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật Sốt-then là ai? Ông được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu như thế nào? Vì sao ông Sốt-then lại được giới thiệu trong đầu thư chung với Sứ đồ Phao-lô? Anh chị em cùng làm việc của bạn là n ...

Read more

Đêm Thánh – Ban Hát Hội Thánh Gia Định

Tựa đề:  Đêm Thánh Nguyên tác: Cantique de Noël (Pháp) O Holy Night (Anh) Nhạc:  Adolphe Charles Adam (1803-1856) Lời Pháp: Placide Cappeau (1808-1877) Lời Anh: John Sullivan Dwight (1812-1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 66 Trình bày: Kerrie Roberts [divide style="2"] [one_half] Cantique de Noël Placide Cappeau 1. Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle, Où l'Homme Dieu descendit jusqu' ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2016 Gióp 1:1-5Người Cha Gương Mẫu “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người cha như thế nào? Ông đã làm gì cho các con? Bạn áp dụng bài học này như thế nào trong sự dạy dỗ con cháu mình? Ông Gióp là một người cha trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman, Jr. (1856-1922) Nhạc: Edwin O. Excell (1851-1921) Tài liệu: Songs for Young Peo­ple, by Ed­win Ex­cell (Chi­ca­go, Il­li­nois: 1897) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 Trình bày: Ban Cao Niên Hội Thánh Gia Định [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempes ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 17-20

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 17-20 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016 Công Vụ 18:1-17Sứ Giả Trung Tín “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu” (câu 9b-10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại thành Cô-rinh-tô? Điều gì khiến ông có ý định từ bỏ nơi này? Lời phán của Chúa đã tác động đến ông như thế nào? Bạn được khích lệ gì trong việc làm chứng về Phúc Âm? Thành Cô-rinh ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top