Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » November (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1Anh Chị Em Cùng Làm Việc “Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta” (I Cô-rinh-tô 16:16). Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật Sốt-then là ai? Ông được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu như thế nào? Vì sao ông Sốt-then lại được giới thiệu trong đầu thư chung với Sứ đồ Phao-lô? Anh chị em cùng làm việc của bạn là n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2016 Gióp 1:1-5Người Cha Gương Mẫu “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người cha như thế nào? Ông đã làm gì cho các con? Bạn áp dụng bài học này như thế nào trong sự dạy dỗ con cháu mình? Ông Gióp là một người cha trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 17-20

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 17-20 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016 Công Vụ 18:1-17Sứ Giả Trung Tín “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu” (câu 9b-10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại thành Cô-rinh-tô? Điều gì khiến ông có ý định từ bỏ nơi này? Lời phán của Chúa đã tác động đến ông như thế nào? Bạn được khích lệ gì trong việc làm chứng về Phúc Âm? Thành Cô-rinh ...

Read more

Đêm Thánh

...

Read more

Linh Ân: Dâng Lời Cảm Tạ

Dâng Lời Cảm Tạ Thoang thoảng hương thơ, thu phong man mác, Bàng bạc mây chiều, lác đác theo nhau, Ngước trông lên, mường tượng những nhiệm mầu, Những năm tháng, buồn đau Cha xoa dịu. “Băm mấy năm” qua, nâng niu từng bước, Khỏi lưu đầy trên quê nước thân thương, Họp nhau đây, nơi đất khách tạm nương, Lòng sao khỏi vấn vương sầu viễn xứ, Ký ức hiện về, vết hằn quá khứ, Hiện tại quê người, lữ thứ đành sao? Kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016 Công Vụ 17:16-34Thờ Thần Không Biết “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Người dân tại thành A-thên có những đặc điểm nào? Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Phúc Âm cho họ ra sao? Bạn học được gì từ tấm lòng và cách làm chứng của Sứ đồ Phao-lô cho người dân ở A-th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016 Thi Thiên 116:1-12Cảm Tạ về Những Ơn Lành của Chúa “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đã trải qua hoàn cảnh như thế nào? Ông đã làm gì và kinh nghiệm kết quả ra sao? Ông ca ngợi những mỹ đức nào của Đức Chúa Trời? Bạn đã trải nghiệm ơn cứu chuộc của Chúa chưa? Bạn tạ ơn Chúa bằng cách nào? Trước g ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 27:39-44

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 27:39-44 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn dự tính và chuẩn bị chu đáo để làm một việc gì nhưng khi thực hiện vẫn gặp thất bại hay không?  Chuyện gì đã xảy ra?  Tại sao?  Bạn học được gì qua kinh nghiệm đó? Câu Hỏi Thảo Luận Đến sáng, họ nhận biết điều gì (27:39)?  Họ quyết định làm gì (27:40)?  Điều gì đã xảy ra?  Lý do nào con tàu lại bị mắc cạn (27:41)? Những người lính dự định làm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top