Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » November

Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh – Phần 1

Chương 1 Nguồn Gốc Đức Chúa Jesus có từ ban đầu.  Từ nguyên thủy, Đức Chúa Jesus ở cùng Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời.  Đức Chúa Jesus đã sáng tạo vạn vật; mọi vật trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Đức Chúa Jesus là sự sống; sự sống là ánh sáng cho nhân loại.  Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối nhưng bóng tối không áp đảo được ánh sáng. Đã có nhiều ký thuật về cuộc đời Đức Chúa Jesus dựa trên nh ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 28:1-10

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 28:1-10 Câu Hỏi Gợi Ý Có những quan niệm phổ thông nào bạn tin là đúng, nhưng có lúc bạn lại thấy không đúng?  Quan niệm đó là gì?  Bạn học được gì qua kinh nghiệm đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi thoát nạn, những người bị đắm tàu biết họ ở đâu (28:1)?  Thái độ của dân địa phương đối với họ như thế nào? Những người đó làm gì (28:2)? Phao-lô đã làm gì?  Chuyện gì đã xảy ra với ông  ( ...

Read more

Tình Yêu Trời

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Tôn Đấng Christ Làm Chúa “…Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết cho ai ngoài các tín hữu tại Cô-rinh-tô? Đặc điểm của những người được gọi l ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 51

Họ trăn trở vì cớ đặc ân quá lớn của họ Điều lạ lùng là Đức Chúa Trời đang thuyết phục những người khác qua chúng ta. Thật là một việc kỳ diệu khi Đức Chúa Trời gửi gắm trân châu quí giá của Ngài vào những chiếc bình đất của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài thật sự đang làm điều đó. Phao-lô đã phân tích điều này trong II Cô-rinh-tô 4:1. Có đủ mọi lý do khiến Phao-lô phải ngã lòng, trở thành kẻ hèn nhát dưới những ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Rô-ma – Chương 7-8

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Rô-ma  - Chương 7-8 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Vua Muôn Vua

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Được Gọi Làm Thánh Đồ “Phao-lô… gửi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ” (I Cô-rinh-tô 1:1, 2a). Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết và gửi cho đối tượng nào? Những ai được gọi là thánh đồ? Tại sao Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn còn nhiều tội lỗi mà ...

Read more

Thánh Ca: O Come All Ye Faithful – Organ

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top