Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » October (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016 Thi Thiên 148:7-14Chúc Tụng Danh Cao Cả Vô Song “Cả thảy khá ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ Danh Ngài được tôn cao cả; sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các tầng trời” (Thi Thiên 148:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, trước giả tiếp tục kêu gọi các đối tượng nào chúc tụng Chúa? Tại sao (câu 13)? Bạn áp dụng bài học này như thế nào? Sau khi kêu gọ ...

Read more

Thi Thiên 91 – Psalm 91

...

Read more

Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo – Phần 5

Giai Đoạn 4 Thần Học Thời Cải Cách (1517-1648) Thời Cải Cách là thời phản kháng quyền hành của giáo hội trong nội bộ giáo hội, đặc biệt là quyền hành của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh La-mã, và cũng là thời khai sinh phong trào phản kháng (Protestantism), tức phong trào mà ngày nay được mang tên là Tin Lành (trong Việt Ngữ). Cho nên nếu nói “Đạo Tin Lành” là “Protestant” thì Đạo Tin Lành chỉ mới bắt đầu từ th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2016 Nê-hê-mi 1:11-2:8Can Đảm Nhận Lấy Trách Nhiệm “Chúa ôi! Tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ Danh Ngài; ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn, và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này” (câu 11a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi nhận biết mối tương quan nào g ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 22-24

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 22-24 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi

Tựa đề: Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi Nguyên tác: Softly and Tenderly Jesus Is Calling Nhạc và lời: Will Lamartine Thompson (1847-1909) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 160 [divide style="2"] [one_half] Softly and tenderly Jesus Is Calling 1. Softly and tenderly Jesus is calling, Calling for you and for me; See, on the portals He’s waiting and watching, Watching for you and for me. Refrain Co ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2016 Nê-hê-mi 1:5-10Nguồn Gốc Nan Đề “Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã làm gì khi đối diện với nan đề (câu 4b)? Nhận thức nào khiến ông làm điều này (câu 5)? Ông Nê-hê-mi nhận ra những tai nạn và điều khổ nhục mà dân chúng đang gặp phả ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tiến Bộ

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top