Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » October (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016 E-xơ-ra 7:11-12Kiến Thức và Nếp Sống “Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ạt-ta-xét-xe xác nhận thế nào về ông E-xơ-ra trong chiếu chỉ của vua? Tại sao vua biết mà xác nhận như vậy? Mối liên hệ giữa kiến thức và nếp sống quan trọng như thế nào? Từ câu 12 trở đi là bản ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:1-11

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 26:1-11 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn mừng vì đã bỏ được một thói quen nào đó không?  Thói quen đó là gì?  Tại sao bạn vui vì bỏ được điều đó? Câu Hỏi Thảo Luận Vua Ạc-ríp-ba đã nói gì?  Trước khi biện minh, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì?  Hành động đó thể hiện điều gì (26:1)? Trong lời mở đầu của Sứ đồ Phao-lô, ông nói gì?  Lời nói này cho thấy thái độ của Sứ đồ Phao-lô đối với vua Ạc- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016 Ma-thi-ơ 14:22-33Đi Bộ trên Mặt Biển “Tức thì Đức Chúa Giê-xu đưa tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” (Ma-thi-ơ 14:31). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ sợ hãi khi thấy Chúa đi trên mặt biển đến với họ? Tại sao ông Phi-e-rơ suýt chìm xuống nước? Chúa nói gì với ông? Các môn đệ làm gì khi Chúa lên thuyền? Chúng ta rút những ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 44

Cầu Nguyện Trong Nhóm Một phương diện thứ ba của sự cầu nguyện được thể hiện trong sách Công Vụ. Đây là sự cầu nguyện trong nhóm với nhau. Có một mô hình tuyệt hảo trong Công Vụ chương 4 khi hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng, sau khi được thả ra khỏi ngục, đã hiệp chung với các môn đồ khác trong một buổi họp, không phải để phản kháng, nhưng là để cầu nguyện. Chúng ta có thể thoáng nhìn vào bên trong buổi họp mặt ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016 I Các Vua 19:1-18Tiên Tri Ê-li Suy Sụp Tinh Thần “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi” (Mác 5:36b). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Giê-sa-bên nhắn với Tiên tri Ê-li điều gì? Tiên tri Ê-li phản ứng ra sao? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao? Chúa chữa trị chứng suy sụp tinh thần của Tiên tri Ê-li bằng cách nào? Chúng ta học được gì về chứng bệnh này? Tiên tri Ê-li vừa đạt được hai thành công ...

Read more

Chúa Ôi! Xin Dìu Con – Take My Hand, Precious Lord

Tựa đề: Take My Hand, Precious Lord! Chúa Ôi! Xin Dìu Con Lời: Thomas Andrew Dorsey (1899-1993) Nhạc: George Nelson Allen (1812-1877) Lời Việt: Tường Lưu Trình bày: Marshall Hall, Angela Primm & Jason Crabb [divide style="2"] [one_half] Take My Hand, Precious Lord! 1. Precious Lord, take my hand Lead me on, let me stand I am tired, I am weak, I am worn Through the storm, through the night Lead me on to ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016 Mác 4:35-41Bão Tố trong Đời Sống “Đoạn, Ngài phán cùng các môn đệ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”(Mác 4:40). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ chèo thuyền băng qua biển hồ theo ý của ai? Tại sao Chúa Giê-xu ngủ trong khi các môn đệ khó nhọc chèo chống với cơn bão? Lời các môn đệ nói để đánh thức Chúa dậy bày tỏ tình trạng thuộc linh của họ ra sao? Khi thức dậy, Chúa ...

Read more

Hiding in the Shadow of God

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Bổn Phận

Tựa đề: Bổn Phận Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5-6 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề và nút play Bổn Phận để nghe bài giảng. ...

Read more

Celebrate

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top