Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » October (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016 Giăng 10:31-38Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin “…nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi” (Giăng 8:24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói “những việc của Cha Ta” là những việc nào? Chúa muốn người Giu-đa tin điều gì? Sự kiện Chúa kiên trì giải thích cho bạn bài học nào về Chúa? Bạn cần làm gì để có thể tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời? Sau k ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:12-23

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 26:12-23 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn vấp phải đá không? Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Bạn nghĩ gì về một người cứ đá chân của mình vào một tảng đá? Câu Hỏi Thảo Luận Khi còn hiểu lầm về đạo Chúa, Phao-lô đã làm gì (26:12)?  Chuyện gì đã xảy ra cho ông và những người tùy tùng trên chuyến đi đến Đa-mách (26:13)?  Chúa đã phán với ông như thế nào? Ngài muốn ông hiểu điều gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2016 Giăng 10:31-36Con Đức Chúa Trời “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin” (Hê-bơ-rơ 4:14). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dùng lời luật pháp như thế nào để trả lời về việc Ngài không hề phạm thượng? Hai lời tuyên bố của Chúa Giê-xu “Ta với Cha là một” và ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 45

Họ dự Tiệc Thánh Tiệc Thánh là một biểu tượng nổi bật trong sự thờ phượng của những người tin Chúa thời ban đầu, nhiều hơn như đang có trong các hệ phái Tin Lành ngày nay. Không giống như lễ Vượt Qua - là lễ mà từ đó lễ Tiệc Thánh đã xuất phát - lễ Tiệc Thánh không được kỷ niệm theo hàng năm nhưng được kỷ niệm rất thường xuyên: có lẽ một tuần một lần vào ngày Chúa sống lại, tức là “Ngày của Chúa” – hay Chúa ...

Read more

Sống Đẹp Ý Cha

Nguyên tác: Sống Đẹp Ý Cha Nhạc và lời: Lê Anh Đông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016 Giăng 10:31-33Em-ma-nu-ên “Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Giu-đa lượm đá ném Chúa? Chúa trả lời họ ra sao? Điều này cho thấy đức tin của họ thế nào? Tại sao chúng ta tin Chúa Giê-xu là "Đức Chúa Trời ở ...

Read more

Đức Tin và Cuộc Sống

Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy (Ga-la-ti 5:25) Hai điểm quan trọng trong đạo thánh khiết của chúng ta là sống bởi đức tin và bước đi bởi đức tin. Ai hiểu đúng hai điều nầy có thể nói không xa địa vị làm thầy trong khoa thần học thực nghiệm bao nhiêu; bởi vì đó là hai điểm chính yếu đối với một người tin Chúa. Bạn chẳng bao giờ thấy đức tin thật không đi kèm với lò ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016 Giăng 10:22-30Ta Với Cha Là Một “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một” (câu 28-30). Câu hỏi suy ngẫm: Căn cứ câu 28-30, cho biết tại sao Chúa Giê-xu công bố “Ta với Cha là một”? Câu nói của Chúa “Cha Ta là Đấng lớn ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nguyên Tắc Giảng Giải Luật Pháp

Tựa đề: Nguyên Tắc Giảng Giải Luật Pháp Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5, Công Vụ 17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Nguyên Tắc Giảng Giải Luật Pháp và nút play để nghe bài giảng. ...

Read more

Hoshiana (Save, Please) – Thi Thiên 27:1

Nguyên tác:  Hoshiana (Save, Please) Kinh Thánh:  Thi Thiên 27:1 Trình bày: Joshua Aaron [divide style="2"] Hoshiana (Save, Please) The Lord is my light and my salvation, Whom shall I fear? The Lord is my light and my salvation, Whom shall I be afraid? Hoshiana! Hoshiana! Hoshiana! We sing of Your salvation! Hoshiana! Hoshiana! Hoshiana! Lord, we cry out for Your salvation! No other name, by which we are sa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top