Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » October (Page 2)

Thắc Mắc Đời Người

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2016 I Cô-rinh-tô 1:1Sứ Đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu “Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ…” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong danh sách sứ đồ do Chúa Giê-xu chọn không có tên ông Phao-lô, nhưng ông lại khẳng định mình là “sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ”? Những yếu tố nào phải có để được chọn làm sứ đồ? Chức sứ đồ ngày nay không còn, ...

Read more

Bài Ca Mới: Chọn Chúa Giê-xu

Nguyên tác: Chọn Chúa Giê-xu Sáng tác: Samuel Thái Hòa âm: Daniel Thái Trình bày: Issac Thái ...

Read more

Vinh Quang Thuộc Chúa

Nguyên tác: Vinh Quang Thuộc Chúa Nhạc và lời: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Lưu Chí Vỹ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016   I Cô-rinh-tô 1:1 Theo Ý Đức Chúa Trời “Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến” (Giăng 6:38). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về trước giả thư I Cô-rinh-tô? Lý do nào khiến ông viết bức thư này? Lời đầu thư cho chúng ta nhận biết sứ mệnh phục vụ Chúa quan trọng ra sao? Người Hy Lạp thường bắt đầu bức thư bằng tên của ngư ...

Read more

Bài Ca Mới: Không Phải Tình Cờ

Tựa đề: Không Phải Tình Cờ Thơ: Kim Ngân   Nhạc: Lê Tú Trình bày: Nguyệt Anh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016 Công Vụ 17:10-15Học Kinh Thánh Mỗi Ngày “Họ… đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (câu 11b BTT). “Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không” (câu 11b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Việc hai ông Phao-lô và Si-la lại vào nhà hội ngay khi đến Bê-rê cho bạn những suy nghĩ ...

Read more

He’s Coming Again

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 26:24-32

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 26:24-32 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bất ngờ được hỏi về một vấn đề tế nhị trước đám đông?  Bạn đã trả lời như thế nào? Bạn đã thành thật trả lời hay đã nói khéo để lãng tránh vấn đề? Câu Hỏi Thảo Luận Thống đốc Phê-tút đã phản ứng như thế nào trước lời trình bày của Sứ đồ Phao-lô?  Theo bạn điều gì trong lời trình bày của Sứ đồ Phao-lô khiến ông nhận xét như vậy (26:24)? Sứ đồ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top