Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » October (Page 10)

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2016 A-ghê 2:1-9Can Đảm Xây Dựng Nhà Chúa “...Các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (câu 4c). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái đang ở trong tâm trạng nào? Đức Chúa Trời khích lệ họ ra sao? Bạn đang nản lòng, chùn bước hay can đảm trong công tác xây dựng nhà Chúa? Tiên tri A-ghê được Chúa dùng vào khoảng năm 520 T.C. để ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Chúa Sáng Tạo

Tựa đề: Chúa Sáng Tạo Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 1-2 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề và nút play Chúa Sáng Tạo để nghe bài giảng. ...

Read more

Thánh Ca: Joy to the World – Phước Cho Nhân Loại

Tựa đề: Phước Cho Nhân Loại Nguyên tác: Joy to the World Kinh Thánh: Thi Thiên 98 Lời: Isaac Watts (1674 – 1748) Nhạc: Lowell Mason (1792 - 1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 54 [divide style="2"] [one_half] Joy to the World 1. Joy to the world! The Lord is come; Let earth receive her King; Let every heart prepare him room, And heaven and nature sing, And heaven and nature sing, And ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016 Thi Thiên 148:1-6Chúc Tụng Đấng Sáng Tạo “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men” (Rô-ma 11:36). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Thi Thiên này, trước giả kêu gọi những ai chúc tụng Đức Giê-hô-va? Lý do nào muôn vật phải chúc tụng Chúa? Bạn có cảm xúc gì khi nhìn xem muôn vật hay khi nhìn vào sự cấu tạo của cơ thể mì ...

Read more

Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo – Phần 4

Giai Đoạn 3 Thần Học Thời Trung Cổ (590-1517) Đây là một thời kỳ khá dài, bắt đầu từ khi Gregory I (540-604) được lập làm giáo hoàng (590) cho đến khi Martin Luther (1483-1546) khởi đầu phong trào cải cách giáo hội (1517). Chúng ta nên nhớ rằng thời Trung Cổ là một phần lịch sử của Cơ-đốc Giáo, gồm cả Công Giáo, Chính Thống Giáo, Cơ-đốc Giáo Ai-cập, và Tin Lành. Do đó người Tin Lành cần phải biết để tránh n ...

Read more

Đồi Gô-tha Xưa

Tựa đề: Đồi Gô-gô-tha Sáng tác: Trương Lê Sơn Trình bày: Hoàng Lê Vi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016   Đa-ni-ên 3:13-18 Can Đảm Giữ Đức Tin   “Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ Do Thái đang đối diện với thử thách nào? Trước sự thử thách ấy họ đã thể hiện lòng can đảm ra sao? Bạn có đủ can đảm giữ vững đức tin khi đối diện với thử t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top