Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » October

Đề Phòng Cám Dỗ

“Một buổi chiều kia, Ða-vít chỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua” (II Sa-mu-ên 11:2) Chính vào giờ đó, Ða-vít đã thấy Bát-sê-ba! Chúng ta chẳng bao giờ thoát khỏi tầm của sự cám dỗ. Tại trong nhà hay ở bên ngoài, chúng ta đều bị quyến rũ để làm điều gian ác; buổi sáng bắt đầu với hiểm nguy, và khi bóng đêm phủ xuống, chúng ta vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm. Cám dỗ được giữ khỏi những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016 Giăng 17:15-17; I Cô-rinh-tô 10:31-33Cơ Đốc Nhân và Halloween “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn”  (Ê-phê-sô 5:10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về lễ hội Halloween? Cơ Đốc nhân có nên tham gia lễ hội Halloween không? Tại sao? Halloween là lễ hội vinh danh cô hồn các đảng, ma quỷ, và người chết. T ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Các Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman Nhạc: Edwin O. Excell Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài Số 214 Trình bày: Ban Thanh Thiếu Niên Hội Thánh Sài Gòn [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempest tossed, When you are discouraged, thinking all is lost, Count your many blessings, Name them one ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đắc Thắng Thế Gian

Tựa đề: Đắc Thắng Thế Gian Kinh Thánh: Châm Ngôn 9; Gia-cơ 1; Thi Thiên 90 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Đắc Thắng Thế Gian và nút play để nghe bài giảng ...

Read more

Thánh Ca Ả Rập: Immanuel

...

Read more

Thánh Ca: Crown Him with Many Crowns

...

Read more

Thánh Ca Hmong

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2016 Thi Thiên 110:1; Ma-thi-ơ 22:41-45Đấng Christ Là Vua Đời Đời “Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào Vua Đa-vít được Chúa Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu Ta, Cho đến khi nào Ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?” (Ma-thi-ơ 22:43-44). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi học xong sách Thi Thiên, bạn biết gì về con đường của ngư ...

Read more

Thánh Ca: Càng Yêu Chúa Hơn

Tựa đề: Càng Yêu Chúa Hơn  Nguyên tác: My Jesus!  I Love Thee Lời: William Ralph Featherstone (1846-1873) Nhạc: Adoniram J. Gordon (1836-1895) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 299 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 47 Trình bày: Thu Vân [divide style="2"] [one_half] My Jesus!  I Love Thee 1. My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;For Thee all the follies of sin I re ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 1-2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top