Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » October

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016 Giăng 17:15-17; I Cô-rinh-tô 10:31-33Cơ Đốc Nhân và Halloween “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn”  (Ê-phê-sô 5:10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về lễ hội Halloween? Cơ Đốc nhân có nên tham gia lễ hội Halloween không? Tại sao? Halloween là lễ hội vinh danh cô hồn các đảng, ma quỷ, và người chết. T ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Các Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman Nhạc: Edwin O. Excell Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài Số 214 Trình bày: Ban Thanh Thiếu Niên Hội Thánh Sài Gòn [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempest tossed, When you are discouraged, thinking all is lost, Count your many blessings, Name them one ...

Read more

Thánh Ca Ả Rập: Immanuel

...

Read more

Thánh Ca: Crown Him with Many Crowns

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2016 Thi Thiên 110:1; Ma-thi-ơ 22:41-45Đấng Christ Là Vua Đời Đời “Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào Vua Đa-vít được Chúa Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu Ta, Cho đến khi nào Ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?” (Ma-thi-ơ 22:43-44). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi học xong sách Thi Thiên, bạn biết gì về con đường của ngư ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký – Chương 1-2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Sáng Thế Ký - Chương 1-2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo – Phần 7

Giai Đoạn 7 Thần Học Hiện Đại (1971-) Chúng ta đang sống ở đầu thế kỷ 21 cho nên phần lớn những quan điểm của các thần học gia có ảnh hưởng hiện nay đều đã sống, viết, và giảng dạy trong các thế kỷ trước và đặc biệt là thế kỷ 20 mà vẫn còn thịnh hành trong thế kỷ 21. Sau đây là một số quan điểm thần học đang thịnh hành hiện nay. Thần Học Bảo Thủ (Conservative Theology) Ở Hoa Kỳ quan điểm thần học bảo thủ th ...

Read more

Noel Đầu Tiên

Tựa đề: Nô-ên Đầu Tiên Nguyên tác: The First Noel Nhạc và Lời: Dân Ca Anh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 73 [divide style="2"] [one_half] The First Noel1. The first Noel the angel did sayWas to certain poor shepards in fields as they lay:In fields where they lay a keeping their sheepOn a cold winter's night that was so deep.Refrain:Noel Noel Noel NoelBorn is the King of Israel.2. They ...

Read more

Thắc Mắc Đời Người

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2016 I Cô-rinh-tô 1:1Sứ Đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu “Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ…” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong danh sách sứ đồ do Chúa Giê-xu chọn không có tên ông Phao-lô, nhưng ông lại khẳng định mình là “sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ”? Những yếu tố nào phải có để được chọn làm sứ đồ? Chức sứ đồ ngày nay không còn, ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top