Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » September (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2016 Gia-cơ 4:1-12Khiêm Nhường Khi Giải Quyết Xung Đột “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đang nêu lên tình trạng nào trong Hội Thánh (câu 1-3, 4-6, 11-12)? Những lý do nào đem đến tình trạng này của Hội Thánh (câu 1b, 2b-3, 4, 7)? Ông Gia-cơ đưa ra những hướng dẫn nào để giải quyết những nan đề này? Bạn làm gì để ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:10-21

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 24:10-21 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu có dịp được trình bày trước một đám đông về cuộc đời của mình, bạn nói gì? Mục đích của những điều đó là gì? Làm thế nào để những lời bạn trình bày có thể được kiểm chứng? Câu Hỏi Thảo Luận Khi được phép phát biểu, Sứ đồ Phao-lô đã nói gì? Lời mở đầu của ông nhắc đến sự cai trị của Phê-lít đã nhiều năm tại vùng này có dụng ý gì (24:10)?   Phao-lô đã đến ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2016 Gia-cơ 3:13-18Khiêm Nhường Khi Nhận Được Sự Ban Cho “Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nói đến hai loại khôn ngoan nào (câu 15-16, 17-18)? Hai loại khôn ngoan này có nguồn gốc và đặc điểm khác nhau thế nào? Bạn đang tìm kiếm sự khôn n ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 39

Những nguy cơ của việc lãnh đạo Trong những năm gần đây, một trong các phong trào Cơ Đốc phát triển nhanh nhất là mạng lưới Hội Thánh tư gia ở khắp thế giới. Đây là những tổ chức Cơ Đốc độc lập, không có liên kết với bất kỳ giáo hội chính nào, và họ chỉ liên kết một cách không chính thức, với bất kỳ tổ chức nào ở bên ngoài Hội Thánh tư gia địa phương của họ. Một phần sức mạnh của phong trào nầy là sự chăm s ...

Read more

Hạnh Phúc Vì Con Có Chúa

...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 1

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp - Chương 1 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách Phi-líp và đọc những bản dịch mới do Thư Viện Tin Lành thực hiện tại những địa chỉ sau: - Khái quát về sách Phi-líp - Phi-líp : Chương 1 - Phi-líp : Chương 2 - Phi-líp : Chương 3 - Phi-líp : Chương 4 Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2016 Sáng Thế Ký 13:1-12Khiêm Nhường trong Sự Lựa Chọn “…nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả” (câu 9 BTT). “...nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải; nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái” (câu 9 TTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham và ông Lót đang gặp phải nan đề gì? Ông Áp-ra-ham giải quyết như thế nào? Việc ông làm đe ...

Read more

Lord! I Want To Be Like Jesus

...

Read more

Trái Tim Con Thuộc Chúa

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top