Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » September (Page 8)

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2016 Thi Thiên 147:1-6 Chúc Tụng Đức Giê-hô-va “Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả trình bày niềm vui của con dân Chúa ra sao? Chúa đã làm điều gì cho họ? Qua bài học hôm nay, bạn tạ ơn Chúa về những ân sủng nào Chúa ban cho bạn? Trước giả Thi Th ...

Read more

Sách Mới: Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo

Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo Lời Giới Thiệu: Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo là một cuốn sách nhỏ, do Mục sư Đặng Ngọc Báu viết, trình bày một cách sơ lược về những quan điểm thần học của Cơ Đốc giáo từ thế kỷ thứ nhất đến nay.  Mục đích của cuốn sách giúp người đọc có một cái nhìn khái quát về thần học Cơ Đốc giáo trong 20 thế kỷ qua, và từ đó có thể tìm hiểu thêm về mỗi quan điểm trong bố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2016 E-xơ-ra 6:15-22Vâng Giữ Lời Chúa “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đền Thờ Đức Chúa Trời xây cất hoàn thành, dân Chúa đã vui mừng thực hiện các công việc và nghi lễ gì? Cụm từ “y như đã chép trong sách củ ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 9-11

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 9-11 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2016 Gia-cơ 4:13-17Khiêm Nhường Khi Hoạch Định Tương Lai “Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy liệt kê những sai lầm của những người được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này (câu 13, 14, 16)? Ông Gia-cơ khuyên chúng ta cần có thái độ nào cần có khi nhìn về tương lai (câu 15)? Đức Chúa Trời có ...

Read more

Just A Closer Walk With Thee – New Orleans Stompers

Tựa đề: Bước Gần Chúa Hơn Nguyên tác: Just a Closer Walk with Thee Lời: John T. Benson Nhạc: John T. Benson Lời Việt: Vĩnh Phúc Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 161 [divide style="2"] [one_half] Just a Closer Walk with Thee 1. I am weak, but Thou art strong; Jesus, keep me from all wrong; I’ll be satisfied as long As I walk, let me walk close to Thee. Refrain: Just a closer walk with Thee, Grant ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top