Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » September (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2016 E-xơ-ra 7:6-10Ba Điều Quan Trọng Phải Có “Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Ít-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy Tế lễ E-xơ-ra được giới thiệu là người như thế nào (câu 6, 10)? Ba điều quan trọng đối với một thầy tế lễ là gì? Áp dụng ba điều này vào chức “thầy tế lễ nhà vua” trong ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 40

Đặt Nền Tảng Một lãnh vực đặc biệt mà qua đó những người mới trở lại tin Chúa sẽ đánh giá việc lãnh đạo nầy: là trong toàn bộ vấn đề tái định hướng cuộc sống của người đó như là một người tin Chúa - bất kể người đã dẫn đưa họ đến với đức tin hoặc là một ai khác giúp họ trong việc này. Sẽ có những vấn đề về niềm tin, về cách cư xử, về những mối liên hệ v.v... cần phải được bàn bạc và được truyền đạt một cách ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 2

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp - Chương 2 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách Phi-líp và đọc những bản dịch mới do Thư Viện Tin Lành thực hiện tại những địa chỉ sau: - Khái quát về sách Phi-líp - Phi-líp : Chương 1 - Phi-líp : Chương 2 - Phi-líp : Chương 3 - Phi-líp : Chương 4 Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2016 E-xơ-ra 7:1-5Thầy Tế Lễ Nhà Vua “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về chức thầy tế lễ trong thời Cựu Ước? Qua nhiệm vụ của thầy tế lễ v ...

Read more

Higher 2016: Đêm Cầu Nguyện

...

Read more

Thánh Ca: Lúc Danh Sách Tuyên Đọc

Tựa đề: Lúc Danh Sách Tuyên Đọc Nguyên tác: When the Roll Is Called Up Yonder Lời: James M. Black Nhạc: James M. Black Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 336 [divide style="2"] [one_half] When the Roll Is Called up Yonder 1. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, And the morning breaks, eternal, bright and fair; When the saved of earth shall gather over on the other ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2016 E-xơ-ra 6:15-22Thánh Khiết và Yêu Thương “Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt Qua” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Khi dự lễ Khánh Thành và lễ Vượt Qua, những ai phải làm lễ chuộc tội và ...

Read more

Mục sư Hứa Trung Tín: Yêu Thương và Tha Thứ

Tựa đề: Yêu Thương và Tha Thứ Kinh Thánh: Lu-ca 7:36-50 Mục sư Hứa Trung Tín - Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành CMA, Sacramento, CA Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành Baptist Thanh Lễ, Wesminster, CA ...

Read more

Jesus – Đấng Đắc Thắng

Nguyên tác: Jesus - Đấng Đắc Thắng Nhạc và lời: Samuel Pan Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam ...

Read more

Never Gonna Lose My Way

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top