Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » September (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2016 Giăng 10:19-21Đa Số hay Thiểu Số? “Phần nhiều trong đám họ nói rằng: Người bị quỷ ám, người là điên; sao các ngươi nghe làm chi? Người khác nói rằng: Ấy đó chẳng phải là lời nói của một người bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt người mù được sao?” (câu 20-21). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao nhóm đa số nói Ngài là điên và bị quỷ ám? Tại sao nhóm thiểu số tin Ngài nhưng vẫn còn thái ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 12-13

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 12-13 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Liên Khúc Thánh Ca

Liên Khúc Thánh Ca: - What A Friend We Have In Jesus - Jesus Là Bạn Thật - Old Rugged Cross - Thập Tự Xưa - How Great Thou Art - Lớn Bấy Duy Ngài Trình bày: Amy Grant   ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2016 Giăng 10:11-18Ta Là Người Chăn Hiền Lành “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết người chăn hiền lành khác với người chăn thuê như thế nào? Lời phán của Chúa Giê-xu đã minh họa rõ nét chức vụ của Ngài như thế nào? Làm thế nào chúng ta biết Chúa và quen tiếng Chúa? Sau khi Chúa Giê-xu ví ...

Read more

Giê-xu: Nguồn Chân Lý

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2016 Giăng 10:7-10Ta Là Cái Cửa “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (câu 9, 10). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ngụ ý gì khi công bố “Ta là cái cửa”? Những ai vào cửa Chúa thì sẽ nhận được điều gì? Ngược lại, đến với kẻ trộm thì s ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:22-27

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 24:22-27 Câu Hỏi Gợi Ý Bạn đã tìm hiểu về Chúa bao lâu trước khi bạn tin nhận Chúa?  Điều gì đã khiến bạn quyết định tin Chúa vào lúc đó?  Điều gì bạn khám phá về Chúa sau này? Câu Hỏi Thảo Luận Tổng trấn Phê-lít có biết về đạo của Chúa hay không?  Theo bạn, tại sao ông có được những dữ kiện liên hệ đến đạo Chúa?  Ông đã quyết định gì về phiên xử trong ngày hôm đó (24:22)?  Ông đ ...

Read more

Alpha and Omega

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top