Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » September (Page 4)

Ca Khen Ơn Giê-xu

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016 Giê-rê-mi 1:18-19Đấng Ban Chiến Thắng “Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi; vì Ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã hứa điều gì để bảo đảm cho Tiên tri Giê-rê-mi chiến thắng? Mệnh lệnh của Chúa ban cho ông phải đối nghịch lại với những ai? Ông chiến thắng nhờ bí quyết gì? Lời hứa của Chúa khíc ...

Read more

Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 25:1-12

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 25:1-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh mà bất kỳ bạn nói điều gì cũng chẳng ai thèm lắng nghe bạn hay không?  Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi nhậm chức được bao lâu, Thống đốc Phê-tút đã từ Sê-sa-rê đến thăm Giê-ru-sa-lem (25:1)?  Ông đã gặp ai?  Những người này đã yêu cầu Thống đốc Phê-tút điều gì (27:2)?  Họ dự tính làm gì (25:3)?  Ph ...

Read more

The Lord’s Prayer

Tựa đề: The Lord's Prayer Lời: Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:9-13 Nhạc: Albert Hay Malotte Trình bày: Jackie Evancho [divide style="2"] Our Father who art in heaven Hallowed be Thy name Thy kingdom come Thy will be done On earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil. For T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016 Giê-rê-mi 1:17Đừng Sợ! “Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Hành động “thắt lưng” mà Đức Chúa Trời bảo Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện có ý nghĩa gì? Trong chương 1 có bao nhiêu lần Chúa phán với Tiên tri Giê-rê-mi “Đừng sợ” ...

Read more

Lord! I Need You

...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 41

Sự bảo đảm đáng quý, khiêm cung, và tri ân mà tôi thực hiện, thực ra là quyền làm con của tôi trong tư cách một người tin Chúa. Mặc dù đó là nhiệm vụ của chính Đức Thánh Linh, bởi lòng thương xót, đã làm cho người tin Chúa biết rằng họ thuộc trong gia đình của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:15-17). Ngài thường hành động thông qua một tác nhân để giúp chúng ta thấy được điều này. Do vậy, “người chăn bầy bên dưới” có ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp – Chương 3-4

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-líp - Chương 3-4 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách Phi-líp và đọc những bản dịch mới do Thư Viện Tin Lành thực hiện tại những địa chỉ sau: - Khái quát về sách Phi-líp - Phi-líp : Chương 1 - Phi-líp : Chương 2 - Phi-líp : Chương 3 - Phi-líp : Chương 4 Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.or ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2016   Giăng 10:22-30 Chiên của Chúa   “Chiên ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” (câu 27-28).   Câu hỏi suy ngẫm: Câu trả lời của Chúa trong câu 25-26 cho thấy Chúa biết ý đồ của những người hỏi Chúa là gì? Chúa Giê-xu cho biết chiên của Chúa có những đặc điểm gì và ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top