Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » September (Page 3)

Thánh Ca: Kìa Chín Mươi Chín

Tựa đề: Kìa Chín Mươi Chín Chiên Nguyên Tác: The Ninety and Nine Lời:  Elizabeth Clephane (1868) Nhạc: Ira D. Sank­ey Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 87 Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam [divide style="2"] [one_half] The Ninety and Nine 1. There were ninety and nine that safely lay In the shelter of the fold. But one was out on the hills away, Far off from the gates of gold. Away on the mountains wi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016 Thi Thiên 147:15-20 Chúa Ban Lời Ngài “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24a). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả trình bày về quyền năng của Lời Chúa ra sao? Chúa truyền Lời Ngài cho Ít-ra-ên có liên hệ như thế nào đối với bạn? Nhờ đâu mà chúng ta đến được với Đấng Christ và được cứu? Trước giả tiếp t ...

Read more

Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo – Phần 3

Giai Đoạn 2 Thần Học Thời Hậu Các Sứ Đồ (100-590) Sau khi Sứ đồ Giăng qua đời vào cuối thế kỷ thứ nhất, đến thế kỷ thứ hai, hội thánh lan rộng khắp Đế Quốc La Mã. Bấy giờ tất cả các vị sứ đồ đã tuẫn đạo hoặc qua đời. Hội thánh mới thành hình đã gặp rất nhiều thách thức. Bên ngoài, một mặt họ phải luôn đương đầu với sự bách hại của một chính quyền luôn thần thánh hóa các hoàng đế La-mã (Caesar) và một xã hội ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2016 Giê-rê-mi 2:4-8Lời Buộc Tội Mạnh Mẽ “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Tổ phụ các ngươi có thấy điều không công bình gì trong Ta, mà đã xa Ta, bước theo sự hư không, và trở nên người vô ích?” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi được chép trong câu 5 có ý nghĩa gì? Người Ít-ra-ên đã đáp lại ơn lớn lao Chúa dành cho họ như thế nào? Có khi nào chúng ta giống tình trạng đáng trách như ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ – Chương 14-17

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Ma-thi-ơ - Chương 14-17 Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016 Giê-rê-mi 2:1-3Ta Còn Nhớ về Ngươi “Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “kêu vào tai” mang ý nghĩa như thế nào? Đức Chúa Trời nhớ gì về tuyển dân của Ngài? Điều đó cho chúng ta thấy được điều gì nơi Đức Chúa Trời? Tuy ...

Read more

Thánh Ca: By Our Love

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top