Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » September (Page 2)

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 42

Họ tham gia cầu nguyện Những người tin Chúa ban đầu tiếp tục giữ buổi cầu nguyện của các sứ đồ, hay là “những giờ cầu nguyện” - theo như Công Vụ 2:42 có thể được phiên dịch như vậy. Vào ngày lễ Ngũ Tuần hôm đó, nhiều người trong số họ đã quen cầu nguyện cá nhân và cầu nguyện theo nghi thức. Họ là những người Do Thái hoặc là người mới nhập Do Thái giáo, nghĩa là họ là những người đã thường xuyên đến nhà hội. ...

Read more

Chương Trình Bồi Linh Các Hội Thánh Giám Lý Vùng Nam California (25/9/2016)

  Chương trình Bồi Linh 8 Hội Thánh Giám Lý Việt Nam vùng Nam California tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Pomona (25/9/2016) Chào mừng: Mục sư Lê Văn Thanh Cầu nguyện khai mạc: Mục sư Đặng Ngọc Báu "Bàn Tay Mang Dấu Đinh" - Ban hát Hội Thánh Giám Lý San Diego Dâng hiến "Theo Chúa" - Ban hát Hội Thánh Giám Lý Linda Vista Cầu nguyện Lắng nghe lời Chúa: Giăng 15:1-17 Cùng hát thánh ca Sứ điệp: "Hành Trình Làm Mô ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca 1-3

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách I Tê-sa-lô-ni-ca và đọc bản dịch mới do Thư Viện Tin Lành thực hiện tại những địa chỉ sau: - I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 1 - I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 2 - I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 3 - I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 4 - I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 5 Thư Việ ...

Read more

Jesus

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2016 Công Vụ 15:35-41Hai Lối “Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với” (câu 37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba có sự bất đồng gay gắt? Họ đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Bạn ủng hộ quan điểm của ai? Bạn học được gì qua bài học ...

Read more

Cả Nhà Được Cứu

"Vậy thì cả nhà Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu"  (Rô-ma 11:26) Môi-se đã hát tại Hồng Hải; ông vui vì biết rằng toàn dân Y-sơ-ra-ên đã được bình an. Không một giọt nước nào đã rơi xuống khỏi bức tường vững chắc ấy cho đến khi người Y-sơ-ra-ên cuối cùng của Ðức Chúa Trời đã đặt chân lên bờ biển phía bên kia. Vừa xong, nước lại tan ra và trở về chỗ của nó, nhưng việc nầy chỉ xảy ra sau khi mọi việc đã xong. Một phần ...

Read more

I Stretched Out My Hands

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016 Giê-rê-mi 2:9Đức Chúa Trời Sẽ Buộc Tội “Đức Giê-hô-va phán: Vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi, cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “tranh cạnh” trong câu 9 có nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại tranh cạnh cùng tuyển dân của Ngài? Có công bằng không khi vì tội tổ phụ mà con cháu nhiều đời sau vẫn phải chịu hình phạt? “Đức Giê-h ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gương Đức Tin Của A-bên

Tựa đề: Gương Đức Tin Của A-bên Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 4:1-15 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin bấm vào tựa đề Gương Đức Tin Của A-bên và nút play để nghe bài giảng. ...

Read more

How Great Is Our God

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top