Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016 Thi Thiên 145:14-16Chúa Cung Ứng Nhu Cầu cho Muôn Vật “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì lý do gì? Những cụm từ “đúng thì” và “Chúa xòe tay ra” cho thấy Chúa đáp ứng thế nào đối với nhu cầu của chún ...

Read more

Vì Chúa Toàn Năng

...

Read more

Phim Kinh Thánh: Ti-mô-thê

...

Read more

W. A. Mozart: Requiem

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2016 Lu-ca 19:1-10Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại “Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo,và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xa-chê là người như thế nào? Ông muốn tìm kiếm điều gì? Sau khi gặp Chúa Giê-xu, ông Xa-chê bày tỏ thái độ và hành động ra sao? Vì sao ôn ...

Read more

Tường Lưu: Chúa Ơi, Tình Chúa Tuyệt Vời

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?” (Rô-ma 8:35) Đời con những tháng năm xưa Con đi mệt mỏi, chân đưa rã rời Con tìm một chút … niềm vui Con tìm một chút … ngọt bùi thế gian Con tìm một chút … bình an Con tìm một chút … tình thân mát lòng Nhưng con càng thấy cô đơn Bao nhiêu mơ ước chỉ còn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2016 Công Vụ 9:36-43Trách Nhiệm Đối Với Người Thiếu Thốn “…một người trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?” (Gia-cơ 2:16). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Đô-ca là người như thế nào? Mọi người làm gì sau khi bà qua đời? Lý do Chúa cho bà sống lại để làm gì? Chúng ta học được gì từ hành ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top