Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August (Page 6)

Thắc Mắc Đời Người

Nguyên tác: Thắc Mắc Đời Người Sáng tác: Ngân Hà ...

Read more

Sức Sống

“Những cây của Chúa đầy nhựa” (Thi-thiên 104:16) Nếu thiếu nhựa, cây không thể mọc sum sê, và thậm chí không thể sống. Sự sống là điều thiết yếu cho mỗi người tin Chúa: Phải có sự sống - Đây một nguyên tắc sống động được truyền cho chúng ta bởi Thánh Linh của Ðức Chúa Trời; nếu không, chúng ta không thể là cây của Chúa. Một người tin Chúa chỉ theo danh nghĩa mà thôi là một vật thể chết; chúng ta cần phải đư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/08/2016 Giăng 9:24-34Biết và Không Biết “Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Pha-ri-si gọi người khiếm thị đến một lần nữa? Qua câu hỏi và câu trả lời của người khiếm thị được sáng, chúng ta thấy điều gì từ những chữ “biết”? Bạn nhận định thế nào v ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin Nguyên tác: I Know Whom I Have Believed Lời: Daniel W. Whittle Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 262 [divide style="2"] [one_half] I Know Whom I Have Believed1. I know not why God’s wondrous graceTo me He hath made known,Nor why, unworthy, Christ in loveRedeemed me for His own.Refrain:But “I know Whom I have believed,And am persuad ...

Read more

Here I Am to Worship

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/08/2016 Thi Thiên 145:17-21Hãy Kêu Cầu Chúa “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì lý do gì? Chúa đã làm điều gì cho người thành thật cầu khẩn Ngài? Bạn thường kêu cầu Chúa với tinh thần và thái độ như thế nào? Vua Đa-v ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top