Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/08/2016 Giăng 9:39-41Mù hay Sáng? “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi mở mắt tâm linh cho anh khiếm thị, Chúa phán điều gì? Tại sao những người Pha-ri-si nghe thì chất vấn Chúa? Chúa muốn dạy điều gì khi Ngài nói đến nghịch lý của mù và sáng? Sau khi Chú ...

Read more

Thánh Kinh Mùa Hè: Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove

Thánh Kinh Mùa Hè (2016) - Ngày thứ 4 Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:12-22

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 23:12-22 Câu Hỏi Gợi Ý Khi biết một người tốt sắp bị người khác âm mưu hãm hại, bạn làm gì?  Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Vì không thể kết tội Phao-lô một cách hợp pháp, một số người Do Thái đã làm gì (23:12)?  Bao nhiêu người liên hệ trong âm mưu này (23:13)?  Theo bạn tại sao họ quyết tâm làm như vậy? Họ đã trình bày âm mưu đó với ai (23:14)? Kế hoạch của họ là gì (23:15)?  Những ...

Read more

Phim Mới: Ben Hur (2016)

Phim Mới: Ben Hur (2016) Ben Hur (2016) là một phim mới sẽ được phát hành vào tháng 8 năm 2016.   Chuyện phim được phóng tác từ tiểu thuyết Ben-Hur: A Tale of the Christ của Lew Wallace, xuất bản vào năm 1880. Nội Dung Nhân vật chính trong câu chuyện là Judah Ben-Hur, một quý tộc Do Thái sống tại Jerusalem trong thế kỷ thứ nhất. Ben-Hur đã bị người anh kết nghĩa của mình là Messala, một sĩ quan La mã, phản ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/08/2016 Giăng 9:35-38Bài Học từ Người Khiếm Thị Được Cứu “Đức Chúa Giê-xu nghe họ đã đuổi người ra, và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng?” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đến tìm gặp anh khiếm thị? Ngài đã mạc khải điều gì cho anh? Đáp ứng của anh khiếm thị được sáng ra sao? Qua sự việc anh khiếm thị được cứu, chún ...

Read more

Giới Thiệu: Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh

Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Lời Giới Thiệu: Tìm Hiểu Thánh Kinh là một chương trình học khái quát về Kinh Thánh (Thru The Bible) kéo dài 5 năm, mỗi ngày một bài.  Tài liệu Thru The Bible do Tiến sĩ Dr. J. Vernon McGee biên soạn, đã được phổ biến trên 100 ngôn ngữ trên thế giới. Bản dịch Việt Ngữ Thru The Bible do Trans World Radio thực hiện với tựa đề là Tìm Hiểu Thánh Kinh. Trong thời gian đầu, Thư Vi ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 36

Sự Thông Công Đơn Giản Nhưng dân sự của Đức Chúa Trời cũng tồn tại suốt cả tuần nữa! Cần có nhu cầu chu cấp cho sự thờ phượng đơn giản giữa vòng các tín hữu, đặc biệt là những người độc thân và những không hưởng được sự đồng hành của một gia đình Cơ Đốc. Nhiều Hội Thánh thấy rằng một buổi nhóm đơn giản để thờ phượng, dạy dỗ, cầu nguyện, và chia sẻ sự vui hưởng tự do trong Đấng Christ là một sự khích lệ lạ l ...

Read more

Always

...

Read more

Thánh Kinh Mùa Hè: Hội Thánh Lê Minh Xuân

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2016 Giăng 9:24-34Để Hiểu Biết Chúa “Người trả lời rằng: Người đã mở mắt tôi, mà các ông chẳng biết người bởi đâu đến, ấy là sự lạ lắm!” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Pha-ri-si đã hỏi anh khiếm thị điều gì và họ tự khẳng định mình là môn đệ của ai? Qua những lời đối đáp giữa họ với anh khiếm thị, chúng ta có những nhận định gì về sự hiểu biết Chúa của họ? Theo bạn, ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top