Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August (Page 3)

Mục sư Đặng Ngọc Hương: Con Đường Sô-đôm

Đề tài: Con Đường Sô-đôm Kinh Thánh: Giu-đe 1:5-11; Sáng Thế Ký 19:1-26 Mục sư Đặng Ngọc Hương ...

Read more

Yêu Thương và Tha Thứ

Tựa đề:  Yêu Thương và Tha Thứ Trình bày: Lưu Chí Vỹ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2016 Giê-rê-mi 1:13-16Đấng Hình Phạt Tội Lỗi “Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời” (Dân Số Ký 14:18). Câu hỏi suy ngẫm: Khải tượng “nồi nước sôi bắn ra từ phương bắc” có ý nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại hình phạt dân Ngài? Khải tượng trên cho chúng ta họ ...

Read more

Phim Tài Liệu: Giáo sĩ Gordon Smith và Công Tác Truyền Giáo tại Việt Nam

Lời Giới Thiệu của Ban Biên Tập: Gordon and Laura Smith là hai giáo sĩ người Mỹ, gốc Canada.  Ông bà đến Đông Dương vào năm 1929 và được Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) bổ nhiệm hầu việc Chúa trong thời gian đầu tại Kratie, Kampuchia. Năm 1934, ông bà được cử đến Ban-mê-thuột để truyền giáo cho người sắc tộc tại đây. Giáo sĩ Gordon and Laura Smith đã tìm hiểu văn hóa củ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 23:23-35

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 23:23-35 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn nản lòng khi gặp khó khăn liên tục hay không?  Điều gì đã khích lệ bạn đứng vững?  Bạn đã học được gì qua hoàn cảnh đó? Câu Hỏi Thảo Luận Viên chỉ huy trưởng La Mã đã làm gì?  Bao nhiêu người lính được dùng trong chuyến đi này (23:23)?  Trách nhiệm của họ là gì (23:24)? Số lượng lính áp giải cho thấy tầm quan trọng của vấn đề như thế nào? Tên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2016 Giê-rê-mi 1:11-12Đức Giê-hô-va Sẽ Tỉnh Thức “Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Cây hạnh được nhắc đến trong câu 11 mang ý nghĩa gì? Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài sẽ tỉnh thức để làm gì? Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Tiên tri Giê-rê-mi? Bạn nhận biết Chúa sẽ tỉnh thức như thế nào trê ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 37

Thăm viếng và gởi thư thăm hỏi Nhưng có hai phương cách phụ mà qua đó những người mới tin Chúa được nuôi dưỡng vào thời ban đầu – đó là những phương cách mà đôi khi chúng ta bỏ qua. Trong cách thứ nhất, các Sứ Đồ và những lãnh đạo Hội Thánh đã thực hiện nhiều chuyến đi thăm để xem những tín hữu mới của họ tiến triển như thế nào và khuyến khích họ trong đức tin. Lời của Phao-lô nói với Ba-na-ba trong Công Vụ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2016 Giê-rê-mi 1:10Ta Đã Lập Ngươi “Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va xác nhận thêm với Tiên tri Giê-rê-mi điều gì? Tại sao Ngài lại ban quyền cho ông để “nhổ, phá, diệt, đổ” mà không phải là chỉ “dựng hoặc trồng”? Bạn được khích lệ thế nào khi ...

Read more

The Good Shepherd

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2016 Giê-rê-mi 1:9Được Đức Giê-hô-va Rờ Chạm “Đoạn, Đức Giê-hô-va dang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Này, Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng ngươi” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tiếp theo lời hứa Chúa ở cùng, Đức Chúa Trời còn làm điều gì cho ông Giê-rê-mi? Động từ “rờ” có ý nghĩa như thế nào đối với chính ông Giê-rê-mi và chức vụ ông sắp thi hành? Làm thế n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top