Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August (Page 11)

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2016 Gia-cơ 3:1-12Trách Nhiệm Kiểm Soát Lời Nói “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Gia-cơ cho rằng lời nói là một trắc nghiệm chính xác nhất về nhân cách của một người (câu 1-2)? Ông đã dùng những hình ảnh nào để minh họa cho tầm ảnh hưởng của lưỡ ...

Read more

Thánh Ca: Nguyện Yêu Chúa Hơn – More Love to Thee

Tựa đề: Nguyện Yêu Chúa Hơn Nguyên tác: More Love To Thee Lời: Eliz­a­beth P. Pren­tiss (1856) Nhạc: William H. Doane Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 244 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài số 286 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 180 [divide style="2"] [one_half] More Love To Thee 1. More love to Thee, O Christ,More love to Thee!Hear Thou the pray ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2016 Gia-cơ 1:26-27Trách Nhiệm Tin Đạo và Sống Đạo “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng người mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đưa ra những trắc nghiệm nào để chúng ta nhận biết thực trạng đức tin của mình nơi Chúa? Việc thất bại ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top