Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August (Page 10)

Ravi Zacharias: The Meaning of Life

...

Read more

Shout to The Lord

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2016 Giăng 19:25-27Trách Nhiệm Đối Với Gia Đình “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đang đứng tại một bên chân thập tự? Chúa phán gì với mẹ Ngài và với môn đệ Ngài yêu? Qua lời phán đó thể hiện được điều gì từ nơi Chúa? Bạn có c ...

Read more

Thánh Ca: Chúa! Bức Thành Kiên Cố – A Mighty Fortress

Tựa đề: Chúa! Bức Thành Kiên Cố Nguyên tác: A Mighty Fortress Lời: Martin Luther (1483-1546) Nhạc: Martin Luther (1483-1546) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 41 Trình bày: Hagim - Khánh Linh [divide style="2"] [one_half] A Mighty Fortress 1. A mighty fortress is our God, A bulwark never failing; Our helper he amid the flood Of mortal ills prevaling. For still our ancient foe Doth seek to work u ...

Read more

Ca Ngợi Chúa – Sometimes Alleluia

Tựa đề: Ca Ngợi Chúa Nguyên tác: Sometimes Alleluia Sáng tác: Chuck Girard Lời Việt: Đặng Minh Trí Trình bày: Chuck Girard [divide style="2"] [one_half] Sometimes Alleluia Refrain: Sometimes, "Alleluia," Sometimes, "Praise the Lord," Sometimes gently singing; Our hearts in one accord.  1. Oh let us lift our voices, Look toward the sky and start to sing; O let us now return His love, Just let our voices ring ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 22:22-30

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 22:22-30 Câu Hỏi Gợi Ý Sự bách hại nhiều nhất khi bạn theo Chúa là gì? Bạn đã đối diện với điều đó như thế nào?  Nếu trường hợp của bạn được luật pháp bảo vệ, bạn có nhận sự bảo vệ này của luật pháp hay không, hay bạn khước từ và chấp nhận chịu khổ vì danh Chúa? Câu Hỏi Thảo Luận Phản ứng của đám đông khi nghe Sứ đồ Phao-lô nhắc đến việc Chúa sai ông đến với người ngoại quốc là g ...

Read more

Chân Tình

Nguyên tác: Chân Tình Nhạc và lời: Nguyễn Đức Thịnh Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam - Tina Huỳnh ...

Read more

I Then Shall Live

...

Read more

Khi Ban Mai Đến

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2016 Gia-cơ 5:13-20Trách Nhiệm với Người Đau Khổ “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nêu lên hai trường hợp cụ thể nào cần được những anh em khác giúp đỡ (câu 14-18 và 19-20)? Trong cả hai trường hợp này, người đến giúp đỡ cần phải làm gì? Làm sao có thể thực hiện được điều này (câu 13 ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top