Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » August

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 24:1-9

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 24:1-9 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn tham dự một phiên tòa không?  Những lời trình bày của công tố viên có khi nào làm bạn kinh ngạc không? Quan tòa xét xử dựa trên bằng chứng hay quan điểm? Câu Hỏi Thảo Luận Những người nào đã đến Sê-sa-rê? Mục đích của họ là gì (24:1)?  Trước đó họ giữ vai trò nào trong việc xét xử Phao-lô (23:1-2), và trong âm mưu ám sát ông (23:12-15)?  Điều n ...

Read more

Nhìn Vào Jesus

Nguyên tác: Nhìn Vào Jesus Nhạc và lời: Trương Lê Sơn Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam ...

Read more

Lời Chúc Bình An – Oseh Shalom

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016 Công Vụ 15:22-33Hiệp Nhất trong Sự Khác Biệt “Ấy là Chúa Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm” (câu 28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Các trưởng lão và sứ đồ đã giải quyết thắc mắc của tín hữu Dân Ngoại như thế nào? Bạn học được gì ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 38

Họ Thực Hiện Việc Điều Hành Điều nầy hơi ngạc nhiên cho chúng ta. Trước hết, từ khi có cuộc Cải Chánh, trong nhiều thế kỷ, khó có Hội Thánh nào ở bên ngoài Hội Thánh Công Giáo La-mã biết việc điều hành và kỷ luật là gì. Thứ hai, thể chế dân chủ đã được chấp nhận một cách rộng rãi như là một khuôn mẫu, thực tế, là một khuôn mẫu - không những chỉ ở trong những đoàn thể chính trị nhưng cũng ở trong gia đình, t ...

Read more

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-lê-môn

Tìm Hiểu Thánh Kinh: Sách Phi-lê-môn Tài liệu: Thru The Bible Soạn giả: Dr. J. Vernon McGee Bản Việt Ngữ: Trans World Radio Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sách Phi-lê-môn và đọc những bản dịch mới do Thư Viện Tin Lành thực hiện tại những địa chỉ sau: - Khái quát về sách Phi-lê-môn - Phi-lê-môn : Chương 1 Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

We Are The Reason

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016 Công Vụ 15:12-21 Hỗ Trợ, Bổ Sung, và Gắn Kết Hòa Bình “Khá viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Lời trình bày của ông Gia-cơ trước giáo hội nghị có những phần nào? Những lời đề nghị của ông Gia-cơ có ý nghĩa gì đối với những người đang hiện diện, những tín hữu người Do Thái và ...

Read more

Jesus Christ Đến

...

Read more

G. F. Handel: Saul Oratorio

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top