Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » July (Page 8)

Our Great God

...

Read more

How Great is Our God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016 Thi Thiên 144:3-11Xin Chúa Giải Cứu Con “Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi” (Thi Thiên 59:1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít có thái độ nào khi cầu nguyện? Ông xin Chúa điều gì? Ông tin vào sự giải cứu của Chúa như thế nào? Noi gương Vua Đa-vít, bạn làm gì cho Chúa? Sau lời chúc tụng Chúa (câu 1, 2), ...

Read more

Shout to The Lord

...

Read more

Lời Chúa Cho Cuộc Sống: Tấm Lòng

“Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Ðức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5:8) Các bác sĩ thường nhắc chúng ta tập thể dục và ăn uống đủ dinh dưỡng để giữ cho trái tim của chúng ta được khỏe mạnh.  Trong Kinh Thánh, tấm lòng được xem như là trung tâm của suy nghĩ và cảm xúc.  Vì vậy, Lời Chúa nhắc chúng ta cẩn thận giữ tấm lòng của mình (Châm Ngôn 4:23), bởi vì tấm lòng là nơi lọc mọi thứ đang xảy ...

Read more

W. A. Mozart: Requiem in D Minor

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2016 Lu-ca 21:8-19Nhịn Nhục Để Giữ Linh Hồn “Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước về những dấu hiệu của ngày Chúa trở lại như thế nào? Theo bạn, những điều này có ứng nghiệm chưa? Lời Chúa khích lệ những người theo Chúa ra sao? Bạn có nhịn nhục đủ trước những khó khăn phải chịu vì Danh Chúa không? Cả ba sách Ph ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top