Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » July (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2016 Thi Thiên 144:12-15Phước Hạnh trong Tương Lai “Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy! Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!” (câu 15) Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Vua Đa-vít cầu xin những phước hạnh nào? Làm thế nào để gia đình, dân tộc bạn được phước? Bạn rút được bài học nào cho chính mình và bạn cầu nguyện điều gì cho quê hương ...

Read more

Glory to God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2016 Giăng 9:8-12Tin và Thấy “Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi được Chúa Giê-xu chữa lành, người khiếm thị được sáng đã trả lời thắc mắc của xóm giềng như thế nào? Anh đã được Chúa cho dự phần nào vào phép lạ chữa làn ...

Read more

Hope In Front of Me

...

Read more

Mãi Bên Ngài – Be With You

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016 Giăng 9:6-7Tin Cậy Vâng Lời “Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chữa lành cho người khiếm thị bằng cách nào? Tại sao Chúa bảo anh đi và rửa ở ao Si-lô-ê? Người khiếm thị làm gì sau khi nghe Chúa phán? Điều gì khiến cho quyền n ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bài Học Lịch Sử

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016 E-xơ-ra 5:1-5Mắt Chúa Đoái Xem “Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Khi quay lại tiếp tục xây cất Đền Thờ và vách thành, dân chúng đã gặp phải điều gì? Nhờ đâu mà công trình không bị đình chỉ? Điều kiện để được mắt Chúa đoái xem là gì? Sống và phục vụ Chúa trong sự đoái xem c ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:37-40

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 21:37-40 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn bị vu cáo không?  Bạn đã ứng xử như thế nào trong hoàn cảnh đó? Tại sao? Câu Hỏi Thảo Luận Trước khi bị giam vào ngục, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (21:37)?  Điều gì khiến viên sĩ quan ngạc nhiên? Người này tưởng Phao-lô là ai (21:38)?  Theo bạn, tại sao ông nghĩ như vậy? Sứ đồ Phao-lô trình bày lý lịch của mình như thế nào (21:39)?  Điều này đã g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top