Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » July (Page 3)

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 33

Giáo Lý Của Người Tin Chúa Thời Ban Đầu Những khảo cứu về Tân Ước gần đây gợi ý rằng có thể đã có một phương pháp dạy dỗ thứ ba mà chúng ta có thể lần theo dấu vết trở lại cho đến tận những ngày đầu của Hội Thánh. Việc đối chiếu các Thư Tín và tài liệu chung gợi ý rằng: đã có một cấu trúc căn bản về giáo lý thường được dùng giữa vòng những người lãnh đạo những người tin Chúa vào thời đó. Rô-ma 6:17 đã tạ ơn ...

Read more

Bài Hát Mới: Because He Lives (Amen)

Nguyên tác: Because He Lives (Amen) Trình bày: Matt Maher [divide style="2"] Because He Lives (Amen) I believe in the Son I believe in the Risen One I believe I overcome By the power of His blood Amen Amen I'm alive I'm alive Because He lives Amen Amen Let my song join the One that never ends Because He lives I was dead in the grave I was covered in sin and shame I heard mercy call my name He rolled the sto ...

Read more

Chỉ Bởi Ân Điển

Nguyên tác: Chỉ Bởi Ân Điển Nhạc: Thanh Trúc Lời: Lê Anh Đông Trình bày: Y Jalin, Kim Nguyên, Thiên Bảo, Nenita, Thanh Trúc, Linh Năng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2016 Giê-rê-mi 1:6Tôi Là Con Trẻ? “Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Chàng thanh niên Giê-rê-mi khi nghe Đức Chúa Trời chọn ông làm tiên tri thì phản ứng thế nào? Vì sao ông Giê-rê-mi lại có phản ứng như thế? Phải chăng ông muốn thoái thác trách nhiệm Chúa giao? Có khi nào bạn phản ứng với Chúa như vậy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016 Giê-rê-mi 1:2-5Tôi Được Chúa Lựa Chọn “…Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán với ông Giê-rê-mi vào thời gian nào? Ngài phán với ông điều gì? Chúa phán Ngài “biết” ông Giê-rê-mi trong trường hợp này được hiểu như thế n ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Không Thể Biết

...

Read more

Mighty To Save

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016 Thi Thiên 145:1-7Chúc Tụng Đức Chúa Trời Đời Đời “Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen Danh Chúa đến đời đời vô cùng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì những lý do gì? Ông chúc tụng Chúa với tinh thần như thế nào? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người chúc tụng Chúa ảnh hưởng đến con cháu? Thi Thiên 145 là thi thiên cuối cùng trong sách được ...

Read more

This Is Amazing Grace

Nguyên tác: This is Amazing Grace Sáng tác: Phil Wickham Trình bày: Phil Wickham [divide style="2"] This Is Amazing Grace This is amazing grace This is unfailing love That You would take my place That You would bear my cross You lay down Your life That I would be set free Oh, Jesus, I sing for All that You've done for me ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top