Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » July (Page 2)

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Piano

...

Read more

Đến Với Ngài

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016 Công Vụ 13:44-52Những Người Do Thái Cứng Lòng “Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Do Thái đã có thái độ và hành động nào đối với Phúc Âm của Chúa Giê-xu? Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã phản ứng lại sự chống đối của họ như thế nào? Bạn có ý thức trách nhiệm nào trong sự cứu rỗi của chính mình và người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2016 Công Vụ 13:13-43 Bài Giảng của Sứ Đồ Phao-lô Ở Xứ Bi-si-đi “Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung bài giảng của Sứ đồ Phao-lô được trình bày như thế nào? Ông tập trung nhấn mạnh điều gì (câu 30-37)? Bạn học được gì trong việc làm chứng về Chúa Giê-xu từ bài g ...

Read more

Even So Come

...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 22:6-21

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 22:6-21 Câu Hỏi Gợi Ý Thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì?  Làm thế nào bạn giải thích cho những người khác hiểu vì sao bạn đã thay đổi như vậy?  Phản ứng của những người nghe như thế nào? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô kể lại ông đã đi đâu và dự định làm gì (22:5)? Chuyện gì đã xảy ra cho ông trên đường đi (22:6)? Sau-lơ (Phao-lô) đã được hỏi điều gì (22:7)?  Ông ...

Read more

Bài Ca Dâng Chúa

Nguyên tác: Bài Ca Dâng Chúa Nhạc và lời: Trần Khánh Tường Trình bày: Tina Huỳnh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016 Công Vụ 13:4-12Thi Hành Mệnh Lệnh của Chúa “Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Chúa Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Ba-na-ba và Sau-lơ đã thi hành mệnh lệnh Chúa như thế nào và tại sao họ làm như thế? Phân đoạn này cho biết điều quan trọng nào một giáo sĩ phải có? Bạn được Chúa kêu gọi truyền g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top