Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » July (Page 11)

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2016 Thi Thiên 144:1-2Chúc Tụng Chúa “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi” (Thi Thiên 18:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ đặc ân Chúa ban cho ông như thế nào? Cụm từ “Chúa là sự nhân từ tôi” (câu 2) nói lên điều gì? ...

Read more

Phim Kinh Thánh: Công Vụ Các Sứ Đồ

...

Read more

Ca Khúc Muôn Đời (2016)

Chương Trình Âm Nhạc: Ca Khúc Muôn Đời (2016) Thực Hiện: Hướng Đi TV Video: Hội Thánh Tin Lành Orange, California ...

Read more

How Great Thou Art

Tựa đề: Lớn Bấy Duy Ngài Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 Trình bày: Joel & Rory [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2016 Ma-thi-ơ 26:57-68Im Lặng hay Lên Tiếng? “Nhưng Đức Chúa Giê-xu cứ làm thinh” (câu 63a) Câu hỏi suy ngẫm: Các thầy tế lễ cả và tòa công luận cố làm gì để kết án Chúa Giê-xu? Phản ứng của Ngài ra sao? Khi Ngài lên tiếng, điều gì đã xảy ra? Bạn thường im lặng hay lên tiếng khi bị vu oan? Trong tiến trình Chúa Giê-xu bị xét xử, Ngài phải trải qua nhiều cuộc thẩm vấn và trong phâ ...

Read more

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan – 2016

Good Samaritan Medical Dental Ministry (2016) Hằng năm, vào dịp hè, Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan Medical Dental Ministry về Việt Nam để giúp trong lĩnh vực y tế và giáo dục.  Trong những năm đầu,  Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan chỉ giúp trong việc khám bệnh và chữa bệnh.  Trong những năm gần đây, Đoàn đã giúp thêm trong lĩnh vực giáo dục, qua việc huấn luyện các bác sĩ, dạy Anh văn, và xây dựng trường h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2016 II Phi-e-rơ 3:11-15Chúa Kiên Nhẫn Chờ Đợi “Phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em” (câu 15a), Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết muôn vật sẽ thế nào trong ngày sau rốt? Ông khuyên các tín hữu phải làm gì? Mục đích Chúa chưa trở lại là gì? Bạn có đang kiên nhẫn khi nói về Chúa với thân hữu không? Chương 3 của sách Phi-e-rơ thứ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top