Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » July

Lord, I Need You

...

Read more

Thánh Ca: Vinh Quang Rạng Ngời

Tựa đề: Vinh Quang Rạng Ngời Nguyên tác: Majesty Lời Anh: Jack Hayford Nhạc: Jack Hayford Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Hoa Kỳ - Bài 469 [divide style="2"] [one_half] MajestyMajesty! Worship His Majesty,Unto Jesus be all glory power and praise.Majesty! Kingdom authorityFlow from His throne unto His own,His anthem raise.So exalt, lift up on high the name of Jesus,Magnify! Com ...

Read more

Because He Lives (Amen)

Nguyên tác: Because He Lives (Amen) Trình bày: Matt Maher [divide style="2"] Because He Lives (Amen) I believe in the Son I believe in the Risen One I believe I overcome By the power of His blood Amen Amen I'm alive I'm alive Because He lives Amen Amen Let my song join the One that never ends Because He lives I was dead in the grave I was covered in sin and shame I heard mercy call my name He rolled the sto ...

Read more

Sức Sống

Tựa đề: Sức Sống Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Kim Nguyên - Thiên Bảo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016 Thi Thiên 145:8-13Chia Sẻ Chân Lý về Chúa cho Muôn Dân “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va luôn làm gì cho muôn dân? Những điều nào chứng tỏ Đức Giê-hô-va là Chúa của muôn dân? Vua Đa-vít đã làm gì ...

Read more

Theo Dấu Chân Sứ Đồ Phao-lô – Tập 1

...

Read more

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Nguyên tác: Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần Nhạc và lời: Trương Lê Sơn Trình bày: Hoàng Nam ...

Read more

Thánh Ca: Hiến Cả Thảy Cho Ngài – I Surrender All

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Nguyên tác: I Surrender All Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surr ...

Read more

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top