Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » June (Page 8)

Điều Tôi Thấu Hiểu

...

Read more

O Love That Will Not Let Me Go

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2016 Giăng 13:1-20Biết Để Phục Vụ “Vậy, nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau” (Giăng 13:14). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm điều gì đặc biệt trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ? Ngài làm việc này với những hiểu biết nào về cơ hội, cũng như tâm tình, địa vị của Ngài? Sự hiểu biết về tâm tình và địa vị của mình trong C ...

Read more

Lord of Eternity

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016 Ma-thi-ơ 20:20-28Chức Vụ hay Phục Vụ? “Ấy vậy, Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Xê-bê-đê đến xin Chúa điều gì? Việc cầu xin này thể hiện tinh thần nào? Tinh thần ham quyền chức thể hiện ngoài xã hội và trong Hội Thánh ra sao? Chúa có tâm ...

Read more

Bridge Over Troubled Water

Tựa đề: Chiếc Cầu Vượt Trên Giông Tố Nguyên tác:  Bridge Over Troubled Water  Tác giả: Paul Simon Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm [divide style="2"] [one_half] Bridge Over Troubled Waters 1. When you're weary, feelin' small When tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh! When times get rough, and friends just can't be found. Like a bridge over troubled waters, I will lay me down. Like a brid ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2016 Rô-ma 1:11-12Thái Độ Khiêm Nhường của Người Phục Vụ “… tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi”(câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Giữa câu 11 và 12, Sứ đồ Phao-lô dùng chữ “tức là…” để giải thích cho ý tưởng của ông trong câu 11. Theo bạn, nếu Sứ đồ Phao-lô dừng lại và kết thúc ở câu 11, bạn nghĩ gì về ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Làm Chiên Của Chúa

Bài Giảng: Làm Chiên Của Chúa Kinh Thánh: Giăng 10:1-26 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Làm Chiên Của Chúa và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Tựa đề: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha Nguyên tác: Burdens Are Lifted at Calvary Lời: John M. Moore Nhạc: John M. Moore Lời Việt: Đoàn Trung Tín Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý-  Bài Số 221 Ban Hát Cao Niên - Hội Thánh Tin Lành Gia Định [divide style="2"] [one_half] Burdens Are Lifted at Calvary 1. Days are filled with sorrow and care, Hearts are lonely and drear; Burdens are lifted at Calvary, Jesus ...

Read more

Lời Khẩn Xin

...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top