Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » June (Page 6)

Thánh Ca: Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu – He Keeps Me Singing

Tựa đề: Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu Nguyên tác: He Keeps Me Singing Nhạc và Lời: Luther B. Bridgers Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 217 [divide style="2"] [one_half] He Keep Me Singing 1. There’s within my heart a melody Jesus whispers sweet and low, Fear not, I am with thee, peace, be still, In all of life’s ebb and flow. Refrain: Jesus, Jesus, Jesus, Sweetest Name I know, Fills my every long ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/06/2016 E-xơ-ra 4:1-3Một Quyết Định Khôn Ngoan “Có thể nào hiệp Đền Thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là Đền Thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta” (II Cô-rinh-tô 6:16). Câu hỏi suy ngẫm: “Các thù nghịch của Giu-đa và Bên-gia-min” là ai? Tại sao họ muốn xin c ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 27

Họ kỳ vọng một sự đáp ứng Cũng như vị Thầy của họ trước đó, Ngài đã thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc sống nhiều người khi Ngài nhìn thẳng vào mắt họ và phán rằng: “Hãy theo ta”; những nhà truyền giáo ban đầu không bao giờ mệt mỏi thách thức các thính giả của mình tiếp nhận lấy tặng phẩm được ban cho họ, và sốt sắng bắt đầu sống cuộc đời đi theo Đức Chúa Jesus Christ. Họ trình bày điều đó bằng nhiều cách k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/06/2016 E-xơ-ra 3:7-13Tiếng Vui Mừng với Tiếng Khóc Lóc “Nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy Đền Thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao khi nhìn thấy nền Đền Thờ thì có người khóc và người vui mừng? C ...

Read more

Cha Tôi

...

Read more

Với Lòng Biết Ơn

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/06/2016 E-xơ-ra 3:7-13Coi Chừng Mất Phần Thưởng “Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền Đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 11b). Câu hỏi suy ngẫm: Khi xây dựng nền Đền Thờ thì các thầy tế lễ và người A-sáp làm gì? Nội dung dân chúng ca ngợi cho thấy họ đang tôn vinh ai? Chúng ta thường mắc sai lầm tôn vinh con người trong những trường hợp nào? ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gương Của Cha

Bài Giảng:  Gương Của Cha Kinh Thánh: Giăng Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng bấm vào tựa đề Gương Của Cha và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] ...

Read more

Father

...

Read more

Sing To The Lord

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top