Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » June (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016 Giăng 8:48-59Sẽ Chẳng Thấy Sự Chết “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu nói ai giữ Lời Chúa thì sẽ không thấy sự chết, những người Giu-đa bắt bẻ Chúa thế nào? Tại sao? Chúa đã công bố hai điều vô cùng quan trọng nào? Người Giu-đa phản ứng thế nào sau khi nghe Chúa phán? Đi ...

Read more

In Christ Alone

Nguyên Tác: In Christ Alone Nhạc và lời:  Keith Getty & Stuart Townend [divide style="2"] In Christ Alone 1. In Christ alone my hope is found; He is my light, my strength, my song; This cornerstone, this solid ground, Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, When fears are stilled, when strivings cease! My comforter, my all in all— Here in the love of Chri ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh An Ninh – It Is Well with My Soul

Tựa đề: Tâm Linh Tôi, An Ninh Thay Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, w ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2016 Giăng 8:48-59Quy Vinh Quang cho Chúa “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu Ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển Ta chẳng ra gì; ấy là Cha Ta làm vinh hiển Ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình” (câu 54). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích thế nào với những người Giu-đa nói Ngài là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám? Sự giải thích của Chúa cho thấy quan niệm sống của Chúa t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2016 E-xơ-ra 4:1-3Thờ Nhiều Thần Nhiều Chúa “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Những người lai tạp ở Sa-ma-ri nêu lý do nào để xin được góp phần xây cất Đền Thờ? Lý do họ nêu có chính đáng không? Tại sao? Ngày nay, con dân Chúa thường phạm tội ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:1-6

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 21:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu phải đến một nơi không quen biết, có bao giờ bạn tìm cách đến thăm Hội Thánh hay các tín hữu tại địa phương hay không?  Bạn học được gì qua mối giao tiếp đó? Câu Hỏi Thảo Luận Từ biệt các nhà lãnh đạo Hội Thánh Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (21:1)?  Xin cho biết hành trình của chuyến đi?  Vào thời xưa, phương tiện giao thông và lịch trình của các chuy ...

Read more

Just A Close Walk With Thee – Ragtime Piano

Tựa đề: Bước Gần Chúa Hơn Nguyên tác: Just a Closer Walk with Thee Lời: John T. Benson Nhạc: John T. Benson Lời Việt: Vĩnh Phúc Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 161 [divide style="2"] [one_half] Just a Closer Walk with Thee 1. I am weak, but Thou art strong; Jesus, keep me from all wrong; I’ll be satisfied as long As I walk, let me walk close to Thee. Refrain: Just a closer walk with Thee, Grant ...

Read more

I Love You Lord – Classical Guitar

...

Read more

If You Were Mine

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top