Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » June (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016 A-ghê 2:1-5Dòng Dõi Được Lựa Chọn “Ta sẽ ở giữa dân Ít-ra-ên, làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45-46). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của người Ít-ra-ên khi ra khỏi Ai Cập và hoàn cảnh của những người trở về sau k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2016 A-ghê 2:1-5Niềm Vui Thật của Người Phục Vụ “Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (A-ghê 2:4b). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời khích lệ dân chúng tiếp tục kiên trì xây lại Đền Thờ như thế nào? Ngài giục lòng họ bằng lời hứa gì? Niềm vui thật sự của người phục vụ Chúa ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:7-14

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 21:7-14 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn đến thăm những người mà bạn đã từng gây khó khăn cho họ không?  Mục đích của cuộc gặp gỡ là gì? Chuyện gì đã xảy ra? Câu Hỏi Thảo Luận Rời Ty-rơ, phái đoàn đến đâu?  Họ dừng chân tại đây bao lâu, và làm gì (21:7)? Sau đó họ đi đâu và gặp ai?  Người này giữ vai trò gì trong Hội Thánh (21:8)? Các con của ông như thế nào (21:9)?  Bạn đã học biết ...

Read more

Let It Start In Me

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2016 Giăng 9:1-5Hãy Tận Dụng Cơ Hội “Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai Ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn nói điều gì khi dùng hình ảnh ban ngày và ban đêm? Chúa dạy môn đệ bài học gì qua câu trả lời của Ngài? Chúa nói gì về chức vụ của Ngài qua câu 5? Bài học này nhắc nhở chúng ta những gì? Bạn thấy ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 28

Đức Chúa Jesus cho chúng ta biết rằng Ngài muốn tạo chúng ta thành những ngư phủ đánh lưới người. Bây giờ, câu cá đã trở thành sở thích của tôi. Tôi biết điều đó khi tôi trở về nhà vào một buổi chiều sau một chuyến đi tìm cá hương. Tôi sẽ không gây được ấn tượng cho gia đình, khi được hỏi: “Ba ơi! Ba câu được bao nhiêu con?” nếu tôi phải trả lời một cách nuối tiếc là “Chẳng được con nào cả, nhưng có vài con ...

Read more

Về Bên Chúa

Tựa đề: Về Bên Chúa Sáng tác: Trần Tín Trình bày: Kim Nguyên & Khương Uyên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2016 Giăng 9:1-5Công Việc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Do đâu mà môn đệ nghĩ rằng cha mẹ người mù đã phạm tội? Chúa giải thích thắc mắc của môn đệ như thế nào? Chúa muốn dạy môn đệ bài học gì? Chúng ta cần sống thế n ...

Read more

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ Phong Chức Cho Các Mục Sư Việt Nam

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ Phong Chức Cho Các Mục Sư Việt Nam The tin từ đại hội thường niên của các giáo phận thuộc Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ (United Methodist Church), có ba mục sư Việt Nam đã được phong chức mục sư chính ngạch (Full Elder) của  Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ trong năm nay. Mục sư Esther Đặng và Mục sư David Tô được tấn phong vào ngày 8/6/2016 tại Đại Hội Thường Niên của ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top