Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » June (Page 10)

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2016 Rô-ma 1:9-11Tinh Thần Chia Sẻ của Người Phục Vụ “Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao ông muốn đến thăm Hội Thánh La Mã? Lý do này cho chúng ta biết phẩm chất nào của Sứ đồ Phao-lô? Phẩm chất này đang được thể hiện trong đời sống ...

Read more

I Will Follow Him

...

Read more

God My God

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016 Rô-ma 1:9-10Sự Thuận Phục Của Người Phục Vụ “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.” Câu hỏi suy ngẫm: Nếu là ông Phao-lô, bạn sẽ suy nghĩ và hành động thế nào ...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Thánh Ca: The Old Rugged Cross – Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2016   Rô-ma 1:9-10 Sự Quan Tâm của Người Phục Vụ   “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.”   Câu hỏi suy ngẫm: “Lấy tâm thần hầu việc” (câu 9a) nghĩ ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:22-31

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 20:22-31 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ Hội Thánh của bạn bị xáo trộn hay không?  Tại sao?  Nguyên nhân từ bên ngoài hay ngay từ trong Hội Thánh? Câu Hỏi Thảo Luận Vì sao Sứ đồ Phao-lô phải đến Giê-ru-sa-lem (20:22)?  Đức Thánh Linh cho biết trước điều gì sẽ xảy ra (20:23)?  Động lực nào khiến Sứ đồ Phao-lô chấp nhận những khó khăn sắp xảy đến (20:24)? Lý do Sứ đồ Phao-lô mời những nhà ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top