Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » June

Thánh Ca: Chúa Quá Yêu Tôi

Tựa đề: Chúa Quá Yêu Tôi Nguyên tác: You Needed Me Lời:  Randy Goodrum Nhạc: Randy Goodrum Lời Việt: Vĩnh Phúc  (1982) [divide style="2"] [one_half] You Needed Me1. I cried a tear, You wiped it dryI was confused, You cleared my mindI sold my soul, You bought it back for meAnd held me up and gave me dignitySomehow You needed meYou gave me strength to stand alone againTo face the world out on my own againYou ...

Read more

We Are Coming Home At Last

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2016 Công Vụ 13:1-3Thưa “Vâng” Với Chúa “Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm” (câu 2b). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hình dung Hội Thánh tại An-ti-ốt ra sao? Chúa đã đưa ra mệnh lệnh gì và họ thưa “Vâng” với Chúa như thế nào? Chúa phán dạy bạn điều gì trong bài học hôm nay? Hội Thánh tại An-ti-ốt được hình thành nhờ sự làm chứng của những Cơ Đốc nhân bị cơn b ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 21:15-26

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 21:15-26 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn chấp nhận làm một việc mà bạn nghĩ là không cần thiết?  Vì sao bạn làm như vậy? Câu Hỏi Thảo Luận Rời Sê-sa-rê, phái đoàn đi đâu (21:15)?  Ai cùng đi với họ? Họ đến nhà ai?  Kinh Thánh nói gì về người này (21:16)? Thái độ của các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem với phái đoàn truyền giáo như thế nào (21:17)? Ngày hôm sau, phái đoàn truyền giáo đến g ...

Read more

The Prayer – Classical Guitar

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2016 Công Vụ 12:19b-24Sự Đoán Xét Tức Thì “Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh Vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về Vua Hê-rốt này (câu 20-22, xem lại câu 2-4,19)? Kết cuộc của vị vua này như thế nào? Bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay? Vua Hê-rốt trong phần Kinh Thánh này ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 29

Chương 4 Mức Độ Chăm Sóc Của Họ Nếu bạn xem ký thuật về ngày lễ Ngũ Tuần, bạn không thể không xúc động bởi tác động Đức Thánh Linh đã làm qua việc biến đổi các Sứ Đồ và bởi số lượng những người đã đáp ứng. Nhưng điều quan trọng tương đương là sự chăm sóc lập tức cho các tân tín hữu bởi những môn đồ đầu tiên. Họ đã nhận báp-têm lập tức, rồi được tiếp tục sống trong sự dạy dỗ của các Sứ Đồ, trong mối tương gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2016 Công Vụ 12:1-19aSự Giải Cứu Kỳ Diệu “Thình lình, một thiên sứ của Chúa đến, và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người, mà rằng: Hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở trong hoàn cảnh nào? Chúa đã giải cứu ông ra sao? Tại sao các môn đệ không tin lời của con đòi Rô-đơ? Bạn học ...

Read more

Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

“Xin thực hiện những gì Ngài đã phán” (II Sa-mu-ên 7:25) Những lời hứa của Ðức Chúa Trời không phải là những tờ giấy thừa để bỏ qua một bên. Ngài muốn chúng phải được sử dụng. Vàng của Ðức Chúa Trời không phải là tiền của người hà tiện, nhưng Ngài đã đúc nó để được đem ra trao đổi. Không có điều gì vui lòng Ðức Chúa Trời hơn là khi Ngài thấy những lời hứa của Ngài được lưu hành; Ngài rất thích khi thấy các ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top