Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 9)

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2016 Ma-thi-ơ 15:21-28Người Mẹ Không Tên “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Người mẹ không tên trong phần Kinh Thánh này có những đức tính gì? Nhờ đâu mà con bà được cứu? Bạn cầu xin Chúa điều gì trong ngày Lễ Mẹ hôm nay? Hôm nay, chúng ta học về b ...

Read more

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah1. Guide me, O Thou great Jehovah,Pilgrim through this barren la ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2016 Ma-thi-ơ 5:1-12Tấm Lòng Trong Sạch “Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: “Lòng” ở đây là gì? Xin cho biết tầm quan trọng của “tấm lòng” đối với luật đời và luật Chúa? Tại sao Chúa coi trọng tấm lòng?Làm thế nào để tấm lòng của chúng ta được trong sạch? Xã hội và luật pháp quốc gia chỉ có thể xét xử, đánh giá người ...

Read more

Tâm Khúc Mẹ Hiền

...

Read more

Thánh Ca: Chúa Jesus Là Bạn Thật

...

Read more

Peace In The Valley

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2016 Thi Thiên 119:9-11Trong Sạch “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (Thi Thiên 119:9). Câu hỏi suy ngẫm: Theo ý nghĩa thông thường, “trong sạch” là gì?Trong sạch quan trọng ra sao trong đời sống hằng ngày?Trong sạch theo ý nghĩa thuộc linh là gì?Làm sao chúng ta có thể được trong sạch theo ý nghĩa này? Trong sạch là thuần ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Bốn Loại Đất

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top