Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2016 E-xơ-ra 3:1-6Hiệp Lại Như Một Người “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Chúa chọn tháng bảy để hiệp lại tại Giê-ru-sa-lem? “Dân chúng hiệp lại như một người” nói lên ý nghĩa gì? Có những hiểu lầm nào thường thấy ...

Read more

I Look to You

...

Read more

I Surrender All

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2016 I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8Trong Sạch trong Tính Dục “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: Tức là phải lánh sự ô uế” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ý muốn của Chúa cho đời sống của bạn là gì? Bạn phải làm những điều cụ thể nào? Điều này thể hiện ra sao trong đời sống hằng ngày? Điều ô uế nào bạn cần phải lánh xa hôm nay? Làm thế nào bạn làm được điều này? Ý muốn của ...

Read more

Vài Hoạt Động Của Thánh Kinh Hội Tại Việt Nam Từ Cuối Thế Kỷ 19 Đến Đầu Thế Kỷ 20

Lời Ban Biên Tập: Năm 2016 là dịp kỷ niệm 90 năm phát hành Kinh Thánh tiếng Việt (1926-2016).  Bản dịch toàn bộ Kinh Thánh Việt Ngữ đầu tiên của Giáo Hội Tin Lành được in vào năm 1925, tuy nhiên đến năm 1926 mới chính thức phát hành. Bản dịch Kinh Thánh này do Thánh Kinh Hội tài trợ, được Mục sư và bà William Cadman, cùng một số mục sư và cộng tác viên người Việt, trong đó có nhà văn Phan Khôi, phiên d ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2016   I Phi-e-rơ 2:20-24 Trong Sạch trong Lời Nói   “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá” (câu 22).   Câu hỏi suy ngẫm: Bằng chứng về sự Chúa Giê-xu không phạm tội thể hiện qua điều gì? Trên phương diện con người, tại sao Ngài làm được như vậy? Bí quyết giúp chúng ta trong sạch trong lời nói là gì?   Đời sống của Chúa Giê-xu ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:1-6

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 20:1-6 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn sắp sửa rời một nơi mà bạn biết rằng không biết khi nào mình sẽ trở lại, bạn sẽ làm gì?  Bạn sẽ nói gì với những người quen biết tại đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sau khi vụ nổi loạn đã yên, Sứ đồ Phao-lô làm gì (20:1)?  Tại sao việc này là cần thiết?  Trước đó, Sứ đồ Phao-lô đã dự định đi đâu (19:21)? Mục đích của chuyến đi đến vùng Ma-xê-đô-ni-a lần này là ...

Read more

You Are My Ministry

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2016 Ê-xê-chi-ên 22:23-31Thánh Khiết và Thịnh Nộ “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta, hầu cho Ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng tìm được một ai” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Các thành phần nào trong dân chúng đã đem đến sự ô uế cho Giê-ru-sa-lem? Họ đã làm những gì? Đức Chúa Trời nghĩ thế nào và quyết định làm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top