Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2016 E-xơ-ra 3:1-6Thờ Phượng Phải Lẽ “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Câu hỏi suy ngẫm: Đến tháng bảy, dân hồi hương khởi sự làm gì cho Chúa? Với mục đích gì? Ngày nay Chúa dạy thế nào về sự thờ phượng phải lẽ? Bạn cần là ...

Read more

Thánh Ca: ‘Tis Burning in My Soul

Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Đang Cháy Nguyên tác: It's Burning in My Soul / God Sent His Mighty Power Lời: Delia T. White Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1896 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 225 [divide style="2"] [one_half] It's Burning in My Soul1. God sent His mighty pow’rTo this poor, sinful heart,To keep me ev’ry hour,And needful grace impart;And since His Spirit came,To take supreme control ...

Read more

Thánh Ca: Ân Điển Lạ Lùng

...

Read more

Breathe

...

Read more

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Đang Cháy Nguyên tác: It's Burning in My Soul / God Sent His Mighty Power Lời: Delia T. White Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1896 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 225 [divide style="2"] [one_half] It's Burning in My Soul1. God sent His mighty pow’rTo this poor, sinful heart,To keep me ev’ry hour,And needful grace impart;And since His Spirit came,To take supreme control ...

Read more

Burning in My Soul

...

Read more

Thánh Ca: Chạm Lòng Con

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2016 II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14Chúa Thánh Linh trong Chúng Ta “Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết Ba Ngôi Đức Chúa Trời đồng công trong việc cứu vớt ...

Read more

Phim: Phúc Âm Lu-ca

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top