Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 6)

Đấng An Ủi

Ðấng An Ủi là Ðức Thánh Linh (Giăng 14:26) Thời đại nầy là thời đại đặc biệt của Ðức Thánh Linh ngự giáng. Đức Chúa Jesus không còn hiện diện để an ủi chúng ta nữa - như Ngài sẽ làm - nhưng qua Ðức Thánh Linh ngự trị thường xuyên bên trong chúng ta, Ngài là Ðấng An Ủi mãi mãi cho Hội Thánh. Chức vụ của Ðức Thánh Linh là an ủi lòng của những người thuộc về Ðức Chúa Trời. Ngài cáo trách tội lỗi; Ngài soi sáng ...

Read more

Thánh Ca: Tu es le Plus Beau

...

Read more

Hear me calling, Great Redeemer

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2016 E-xơ-ra 3:1-6Thờ Phượng Phải Lẽ “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Câu hỏi suy ngẫm: Đến tháng bảy, dân hồi hương khởi sự làm gì cho Chúa? Với mục đích gì? Ngày nay Chúa dạy thế nào về sự thờ phượng phải lẽ? Bạn cần là ...

Read more

Thánh Ca: ‘Tis Burning in My Soul

Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Đang Cháy Nguyên tác: It's Burning in My Soul / God Sent His Mighty Power Lời: Delia T. White Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1896 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 225 [divide style="2"] [one_half] It's Burning in My Soul1. God sent His mighty pow’rTo this poor, sinful heart,To keep me ev’ry hour,And needful grace impart;And since His Spirit came,To take supreme control ...

Read more

Thánh Ca: Ân Điển Lạ Lùng

...

Read more

Breathe

...

Read more

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Đang Cháy Nguyên tác: It's Burning in My Soul / God Sent His Mighty Power Lời: Delia T. White Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1896 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 225 [divide style="2"] [one_half] It's Burning in My Soul1. God sent His mighty pow’rTo this poor, sinful heart,To keep me ev’ry hour,And needful grace impart;And since His Spirit came,To take supreme control ...

Read more

Burning in My Soul

...

Read more

Thánh Ca: Chạm Lòng Con

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top