Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2016 Giăng 8:21-30Chúa Giê-xu, Đấng Toàn Tri “Ngài lại phán cùng chúng rằng: Ta đi, các ngươi sẽ tìm Ta; và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi Ta đi” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Hai lần Chúa Giê-xu nói trước về tương lai của Ngài hoàn toàn chính xác như thế nào? Điều đó cho thấy Chúa Giê-xu là ai? Nhận biết Chúa là Đấng Toàn Tri giúp gì cho đức ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:7-12

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 20:7-12 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn ngủ gục trong nhà thờ không?  Lý do nào khiến bạn ngủ gục? Chuyện bạn ngủ gục có gây trở ngại nào cho bạn và cho những người chung quanh hay không? Câu Hỏi Thảo Luận Ngày thứ nhất trong tuần, các tín hữu tại Trô-ách đã làm gì?  Sứ đồ Phao-lô dùng cơ hội này như thế nào?  Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô giảng rất khuya (20:7)? Bối cảnh nơi họ họp ...

Read more

Thánh Ca: My Jesus I Love Thee – Càng Yêu Chúa Hơn

Tựa đề: Càng Yêu Chúa Hơn Nguyên tác: My Jesus!  I Love Thee Lời: William Ralph Featherstone (1846-1873) Nhạc: Adoniram J. Gordon (1836-1895) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 299. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 47. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ - Bài số 182. Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist - Bài số 285. [divide style="2"] [one_half] My Jesus!  I Love Thee ...

Read more

Jesu, Joy of Man’s Desiring – Guitar

...

Read more

Chúng Con Dưới Chân Ngài

...

Read more

Into My Heart

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2016 E-xơ-ra 3:7-13Chuẩn Bị Xây Nền Đền thờ “Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu, và dầu cho dân Si-đôn và dân Ty-rơ, đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Li-ban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Si-ru, vua Phe-rơ-sơ” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Những người hồi hương đã chuẩn bị kế hoạch tài chánh và vật liệu như thế nào trước khi khởi cô ...

Read more

Thánh Ca: What a Friend We Have In Jesus

...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 24

Họ nói đến Đức Chúa Jesus là Con Người. Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét là “Người mà Đức Chúa Trời đã dùng để làm những việc quyền năng, diệu kỳ ở giữa các ngươi” (Công Vụ 2:22). Tôi tự hỏi liệu chúng ta có xem sự nhấn mạnh nầy về nhân tính của Đức Chúa Jesus như là một sự trình bày thứ yếu không? Có thể, như trong Công Vụ 17:31, chúng ta  chú trọng về “bản chất khác” của Ngài, tức là sự hiệp nhất với Đức Chúa C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2016 E-xơ-ra 3:1-6Tận Hiến hay Tận Hưởng? “Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va; lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng trở về từ chốn lưu đày đã dâng lên Đức Chúa Trời những của lễ nào? Tinh thần dâng hiến của họ r ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top