Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 3)

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 25

Họ nói về Đức Chúa Jesus đã bị đóng đinh. Không giống như một số người tin Chúa hiện nay, họ dường như không nhấn mạnh bất kỳ mức độ phổ quát nào, về bất kỳ một tín lý đặc biệt nào, của sự cứu chuộc. Nhưng họ đã đơn giản giúp thính giả của họ biết rằng những người đó có liên hệ với tội lỗi chung của cả nhân loại, đã đặt Đức Chúa Jesus lên thập tự: chính vì tội lỗi của họ mà Ngài bị treo trên đó. Còn gì nữa, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2016 Giăng 8:46-48Người Thuộc Về Chúa “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe Lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời” (câu 47). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Giu-đa nói Chúa là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám? Câu 46 hàm ý điều gì? Tại sao những người Giu-đa không nghe Lời Đức Chúa Trời? Bài học cho thấy thực trạng nào trong chúng ta n ...

Read more

Lịch Sử: Giao Tiếp Giữa Hoa Kỳ Và Việt Nam Trong Thế Kỷ 19

Lời Ban Biên Tập: Trong quá khứ đã có những cuộc tiếp xúc nhằm xây dựng bang giao giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam.  Rất tiếc vì nhiều lý do khác nhau, những nỗ lực này đã không kết quả.  Nhân dịp Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Việt Nam lần này, Thư Viện Tin Lành xin giới thiệu với bạn đọc một ít tài liệu lịch sử về những cuộc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong thế kỷ thứ 19. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2016 Giăng 8:38-47Con Cái Thật của Đức Chúa Trời “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu Ta, vì Ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng Ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai Ta đến” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Khi những người Giu-đa nói họ là con của tổ phụ Áp-ra-ham thì Chúa nói gì? Tại sao khi ...

Read more

Sweetest Name I know

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Gương Yêu Thương

Bài Giảng: Gương Yêu Thương Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 13:1-13 Diễn Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Gương Yêu Thương và nút play để nghe bài giảng.  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca K’Ho: Khúc Thiên Ca

Tựa đề: Khúc Thiên Ca ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2016 Thi Thiên 140:9-13Gieo Gì Gặt Nấy “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Thi Thiên này cho thấy kết quả của người công chính và của người ác ra sao? Bạn có nên trả thù không? Tại sao? Bạn được nhắc nhở điều gì nhiều nhất và đã đáp ứng như thế nào? Phân đoạn cuối của Thi Thiên 140 cho thấy m ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top