Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016 Công Vụ 10:23b-33 Chia Sẻ Khải Tượng “Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giốp-bê cùng đi với” (câu 23b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ mời thêm anh em ở Giốp-bê cùng đi với ông? Cách ông Phi-e-rơ tiếp xúc với Dân Ngoại như thế nào? Ông Cọt-nây đã chia sẻ khải tượng với những ai? Bạn học được gì từ hai nhân vật chính trong câ ...

Read more

Joshua Fought the Battle of Jericho – Guitar

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016 A-ghê 1:7-15Được Chúa Thay Đổi Tấm Lòng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng vâng lời Chúa thì Ngài hứa với họ điều gì? Khi Chúa ở cùng dân chúng thì Ngài làm điều gì cho họ? Việc Chúa làm cho dân chúng đem đến kết quả ra sao? Bài học này giúp gì cho mỗi chúng ta và cho Hội Thánh Chúa? Sau khi nghe Tiên tri A- ...

Read more

Vài Hoạt Động Của Thánh Kinh Hội Tại Việt Nam Từ Cuối Thế Kỷ 19 Đến Đầu Thế Kỷ 20

III. Tại Miền Bắc – Tonkin (1904 - 1911) Như đã nói ở trên, Hà Nội là nhượng địa nên cũng do người Pháp cai trị.  Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, Charles Bonnet thường ra miền Bắc để giới thiệu Chúa cho đồng bào tại đó.  Năm 1904, Bonnet kể lại công việc truyền giáo tại Hà Nội như sau: "Tôi đến miền Bắc vào một mùa mưa tầm tả.  Cả xứ ngập dưới màn nước, làng mạc như là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016 A-ghê 1:7-13Được Chúa Ở Cùng “A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân chúng theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe sứ điệp của tiên tri A-ghê, dân chúng đáp ứng bằng hành động gì và với thái độ ra sao? Chúa đã hứa gì với dân chúng? Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta thế nào trư ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 20:13-21

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 20:13-21 Câu Hỏi Gợi Ý Nếu bạn phải đi xa và biết sẽ không gặp lại những người thân yêu nữa, bạn sẽ nói gì với họ trước khi ra đi? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô dự định đi đâu (20:16)?  Ông đã sắp đặt hành trình như thế nào?  Theo bạn, tại sao Sứ đồ Phao-lô lại chọn đi đường bộ một mình trong khi những người cùng đi phải đón tàu đi trước (20:13)? Xin cho biết lịch trình và tốc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016 A-ghê 1:7-11Được Phước Để Phục Vụ “Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì Ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho dân chúng mệnh lệnh gì? Chúa cho biết vì sao thiên tai đã xảy đến với họ? Tại sao Chúa rút lại những ơ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top