Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 11)

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2016 I Giăng 1:6-2:2Bước Đi trong Sự Sáng (1) “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ Đồ Giăng nêu lên quan điểm nào về tội lỗi (câu 6, 8, 10)? Quan điểm này có gì khác biệt với quan điểm của xã hội mà chúng ta đ ...

Read more

The 100 Voices of Gospel

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2016 I Giăng1:5Đức Chúa Trời Là Sự Sáng “Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (I Giăng 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Sứ đồ Giăng dạy dỗ cho Hội Thánh về Đức Chúa Trời đến từ đâu (1:5a)? Điều này cho bạn hiểu thế nào về tầm quan trọng của việc học biết về Đức Chúa Trời? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2016 Thi Thiên 140:1-8Thắng Người Ác “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Câu hỏi suy ngẫm: Người ác làm hại Vua Đa-vít bằng những cách nào? Ông cầu xin điều gì nơi Chúa? Con dân Chúa cần có thái độ ra sao trước những khó khăn? B ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top