Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May (Page 10)

Tình Thương Của Mẹ

...

Read more

Khắc Ghi Ơn Cha Mẹ

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/05/2016 Lu-ca 24:50-53Chúa Thăng Thiên “Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đệ mà được đem lên trời” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Chữ “trời” trong câu 51 chỉ nơi nào? Chúa Giê-xu thăng thiên về trời minh chứng điều gì về thiên đàng? Sau khi Chúa thăng thiên, các môn đệ thay đổi thái độ và quan niệm như thế nào? Chúa thăng thiên và Ngài cũng hứa “Ta đến mau chóng” khích lệ bạn điều gì? S ...

Read more

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:21-41

Cùng Học Kinh Thánh Công Vụ 19:21-29 Câu Hỏi Gợi Ý Có bao giờ bạn tham dự một cuộc biểu tình?  Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân nào đã dẫn đến điều đó? Câu Hỏi Thảo Luận Sứ đồ Phao-lô dự định đinh đi đâu?  Trên hành trình, ông muốn ghé những nơi nào? Sau đó, ông muốn đi đâu (19:21)? Sứ đồ Phao-lô đã cử những phụ tá của mình đến đâu?  Trong khi đó ông làm gì (19:22)? Chuyện gì đã xảy ra tại Ê-phê-sô trước kh ...

Read more

Tâm Khúc Mẹ Hiền

...

Read more

I’ve Got a River of Life

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/05/2016 I Giăng 1:6-2:2Bước Đi trong Sự Sáng (2) “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận biết sự đối lập hoàn toàn giữa Đức Chúa Trời và tội lỗi, Sứ đồ Giăng đưa ra mệnh lệnh nào khi Cơ Đốc nhân phạm tội (câu 9a)? Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng với điều này thế nào ( ...

Read more

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 22

Họ nói đến một nhu cầu Không có gì cứng ngắt hay không thể hình dung về cách tiếp cận của họ. Họ đi ra tìm hiểu tình trạng thuộc linh của những người mà họ nói chuyện, và khi họ đã hiểu được nhu cầu của những người đó, thì họ liên hệ Đức Chúa Jesus đến nhu cầu đó. Họ, cũng như chúng ta, là những nhịp cầu: bắt nguồn từ Kinh Thánh và cũng gắn liền với những hoàn cảnh thực tại và những nhu cầu của cụ thể của t ...

Read more

Tình Yêu Chúa

...

Read more

Lời Chúc Cho Mẹ

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top