Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » 2016 » May

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 26

Họ nói về Đức Chúa Jesus đang tể trị. Ngài là hiện thân của tình yêu đã bị đóng đinh, hiện nay Ngài cùng chung ngôi với Đức Chúa Trời (Công Vụ 2:23). Chính vũ trụ được ngự trị bởi một tình yêu mà chúng ta đã khước từ, nhưng tình yêu đó không từ bỏ chúng ta. Đó là nguyên lý mà người ta khâm phục nhiều nhất - người mẹ hy sinh vì con mình, hay vị thuyền trưởng hy sinh cho con tàu của mình. Và đó là nguyên lý m ...

Read more

I Look to You

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2016 Công Vụ 11:1-18Cửa Ân Sủng Mở Toang “Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!” (câu 18b). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem đã phản ứng thế nào về chuyến viếng thăm gia đình ông Cọt-nây của Sứ đồ Phi-e-rơ? Ông Phi-e-rơ đã giải thích vấn đề này ra sao?Nhận thức cánh cửa ân sủng của Chúa mở toang cho mọi người có liên ...

Read more

Lịch Sử: Giao Tiếp Giữa Hoa Kỳ Và Việt Nam Trong Thế Kỷ 19

IV. Nổ Lực Bang Giao Của Hoa Kỳ Với Việt Nam Vào Năm 1836 Chuyến đi của Đặc sứ Edmund Roberts sang Á Châu vào năm 1832-1833 chỉ đạt kết quả một phần.  Đặc sứ Edmund Roberts được trao trách nhiệm thiết lập bang giao với ba quốc gia Muscat, Việt Nam và Thái Lan, tuy nhiên chỉ ký được hai hiệp ước với quốc vương Muscat và vua Thái Lan còn việc bang giao với Việt Nam thì không thành.  Đặc sứ Edmund Roberts mang ...

Read more

Tình Chúa Chạm Lòng Con

...

Read more

Thánh Ca: Chúa Ngự Tâm Hồn

Tựa đề: Chúa Ngự Tâm Hồn Nguyên tác: Where Jesus Is, 'Tis Heaven Lời: Charles J. But­ler (1898) Nhạc: James M. Black Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 211 [divide style="2"] [one_half] Where Jesus Is, 'Tis Heaven1. Since Christ my soul from sin set free,This world has been a Heav’n to me;And ’mid earth’s sorrows and its woe,’Tis Heav’n my Jesus here to know.RefrainO hallelujah, yes, ’tis ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016 Công Vụ 10:34-48Làm Chứng về Chúa “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì Danh Ngài” (câu 43) Câu hỏi suy ngẫm: Lời chứng của Sứ đồ Phi-e-rơ tại nhà ông Cọt-nây có những phần căn bản nào? Khi ông Phi-e-rơ đang nói thì điều gì xảy ra? Lời chứng của bạn cần bổ sung những điểm nào để thân hữu đáp ứng tốt hơn với Phúc Âm? T ...

Read more

Tình Yêu Thiên Thượng

...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016 Thi Thiên 141:1-10Lời Cầu Nguyện Đẹp Ý Chúa “Chúa Giê-hô-va ôi mắt tôi ngưỡng vọng Chúa, tôi nương náu mình nơi Chúa; xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Điều quan tâm trước tiên của Vua Đa-vít khi ông cầu nguyện là gì? Câu 3-10, Vua Đa-vít cầu xin Chúa những điều gì? Qua bài học hôm nay, bạn xin Chúa thay đổi và nâng cao phẩm tính nào của bạn? Thi Thiên 1 ...

Read more

Hợp Xướng: Anthem of Praise

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top